De buitenwereld

De Drentse Aa - Beeld: Els Kardol

Een gemeente is geen eiland. De gemeente Tynaarlo dus ook niet. Er zijn al heel veel samenwerkingsverbanden met andere gemeenten en tussen de gemeente en provincies. Taken zijn uitbesteed aan uitvoeringsorganisaties. De controle hierop door de gemeenteraad en door inwoners is lastig.

De buitenwereld heeft een enorme impact op ons. Corona gaat waarschijnlijk niet meer weg. Dit heeft invloed op alles. Het overhevelen van steeds meer taken naar de gemeentelijke overheid, vaak zonder het daarbij behorende budget maakt het goed uitvoeren van taken ook steeds lastiger.

Maar diezelfde buitenwereld zorgt ook voor kansen, je kunt leren van mensen die buiten ons eigen, kleine wereldje leven. Er bestaan subsidies waar we als gemeente nu geen gebruik van maken.

Dus de invloed van de wereld buiten onze gemeente kan zeer uitdagend zijn. En laten we die uitdaging aangaan.

  • De gemeente Tynaarlo maakt inzichtelijk aan haar burgers in welke samenwerkingsverbanden zij zit en wat de gevolgen hiervan zijn voor de gemeente en haar inwoners.
  • Het gebrek aan democratie en toezicht bij veel verbonden partijen is zorgelijk. Wij willen dat de gemeenteraden hierin een meer nadrukkelijke rol gaan spelen. In Tynaarlo hebben we goede stappen gezet, het is nu zaak om door te pakken zodat we samen met andere raden weer aan invloed winnen.
  • Er moet meer aandacht komen voor het verkrijgen van subsidies vanuit Den Haag en Brussel. Wij willen een subsidiemedewerker aanstellen die zich hiermee bezighoudt (zie ook financiën).
  • Wij maken ons grote zorgen over de handhaving van milieutechnische zaken zoals veiligheid, geluid en stankoverlast in de gemeente. De rol en het functioneren van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)is hierin van groot belang maar juist deze organisatie verkeert in een slechte staat waardoor een goede handhaving niet is gegarandeerd. D66 Tynaarlo wil de mogelijkheid onderzoeken om deze taak ergens anders uit te laten voeren.
  • Tynaarlo is geen eiland en kan een heleboel dingen niet alleen. Daarom is D66 voorstander van de manier waarop op dit moment samengewerkt wordt met andere gemeenten binnen de provincie en met de Regio Groningen-Assen.