Een sterke financiële basis

Beeld: Photo by Edwin Andrade on Unsplash


Met gemeenschapsgeld moeten we verantwoord om gaan. Inwoners moeten kunnen zien waar ons geld aan uitgegeven wordt. De gemeente maakt dit op een simpele manier inzichtelijk en voor iedereen begrijpelijk.

De gemeente Tynaarlo is financieel gezond. Maar er zijn en blijven de komende jaren een aantal financiële uitdagingen. Korting op de financiering (het gemeentefonds) en de stijgende kosten van Jeugd- en ouderenzorg maken ons kwetsbaar.

Behalve kostenbesparingen zijn de toeristenbelasting en de onroerendezaakbelasting de enige knoppen waar we als gemeente aan kunnen draaien. De financiële keuzes die gemaakt worden, moeten goed uit te leggen zijn aan de inwoners.
De gemeente Tynaarlo is ondanks de problemen in het sociaal domein, financieel redelijk gezond en dat willen we zo houden.

  • Het beheersen van de gemeentelijke financiën en dan vooral in het sociaal domein blijft een belangrijke prioriteit.
  • We maken ons zorgen over de betaalbaarheid van het sociaal domein en zijn dan ook blij dat er een monitoringsysteem is ingevoerd. We zullen er de komende jaren bovenop zitten dat zeker de jeugdzorg rechtmatig en efficiënt uitgevoerd wordt.
  • OZB: naast de wettelijke trendmatige verhoging (momenteel 2%) gaan wij alleen akkoord met voorstellen tot verhoging die binnen ons verkiezingsprogramma passen en die niet op een andere manier structureel gefinancierd kunnen worden.
  • Wij willen een betere financiële verantwoording aan de inwoners. Hiervoor moeten de inkomsten en uitgaven inzichtelijker gemaakt worden. Financiële keuzes moeten begrijpelijk uitgelegd worden en de consequenties moeten voor onze inwoners duidelijk uit te leggen zijn.
  • Wij willen dat de gemeente bewust op zoek gaat naar subsidiemogelijkheden (Provincie, Rijk, Europa en particulier) voor haarzelf en haar inwoners.