Onderwijs: de belangrijkste gelijkmaker

kinderen vieren koningsdag Beeld: D66 landelijk bureau

Onderwijs is de belangrijkste gelijkmaker. Zorg dus voor een goede start voordat kinderen naar school gaan. De eerste 1.000 dagen zijn hierbij heel belangrijk. Maar leren stopt niet als je van school gaat. Stimuleer (her)scholing.

 • Het begeleiden van kinderen en ouders bij de eerste, belangrijke 1.000 dagen van het leven van een kind voorkomt problemen (zie ook paragraaf Kinderen verdienen een goede start). Zo zorg je dat alle kinderen een eerlijke en gelijke start kunnen maken vanaf de basisschool.
 • Wij willen voor elk kind een Rijke Schooldag: een dagvullend programma waarbij kinderen in de eigen omgeving kennismaken met o.a. sport, cultuur, natuur, techniek en huiswerkbegeleiding. Dit vereist een sterke samenwerking tussen onderwijs, opvang en lokale verenigingen, instellingen en organisaties. De gemeente is daarbij de “makelaar”, die partijen bij elkaar brengt: meer verbinding tussen sport, natuur, cultuur, techniek en onderwijs.
 • We willen groene schoolpleinen met schooltuintjes. Schoolpleinen waar kinderen vies mogen worden, maar vooral waar ze van elkaar en van de wereld leren.
 • Een bibliotheek op elke school.
 • In het belang van het kind is samenwerking tussen scholen belangrijker dan concurrentie. De gemeente is regisseur tussen jeugdzorg, scholen en opvangorganisaties en stimuleert samenwerking door ze regelmatig met elkaar aan tafel te brengen.
 • Onze wijkagenten en jongerenwerkers staan in nauw contact met de sociale teams en komen regelmatig op de scholen voor voorlichting over preventie.
 • Wij willen burgerschap stimuleren, o.a. door het organiseren van een jaarlijks jongerendebat tussen de diverse groepen 8 van onze basisscholen op de Dag van de Democratie (15 september).
 • Stimuleer als gemeente meer leer/werkplekken en stages bij organisaties en binnen ambtelijke organisaties en samenwerkingsverbanden.
 • Een leven lang ontwikkelen: leren stopt niet als je van school gaat. Stimuleren van (her)scholing op alle leeftijden, zodat iedereen duurzaam inzetbaar blijft. Zorgen voor samenwerking tussen scholen en ondernemers. Mensen die om welke redenen dan ook langs de zijlijn staan, kunnen zich laten bijscholen of omscholen.
 • Nu het Accommodatiebeleid Tynaarlo tegen het einde loopt met de voltooiing van de scholen in Zuidlaren, is het tijd voor een Integraal Huisvestingsprogramma (IHP), waarin langjarige investeringen duidelijker opgenomen kunnen worden, maar waar ook beleidsmatige keuzes gemaakt kunnen worden.
 • Wij willen dat de gemeente start met integrale kindcentra: onderwijs en opvang onder één dak. Om zo de overgang van opvang naar school geleidelijk te laten verlopen. Maar ook om de samenwerking tussen zorginstanties en scholen te bevorderen en te verbeteren.
 • Alle scholen behalen het verkeersveiligheidslabel; verkeersroutes zijn veilig. Voortgezet onderwijs in omringende gemeenten moet goed bereikbaar zijn middels openbaar vervoer en veilige fietsroutes.
 • Wegen langs scholen in onze gemeente zijn altijd 30 km/u.
 • Tynaarlo krijgt sinds kort, als een van de laatste gemeenten in Nederland, budget voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Deze uitbreiding is een ontwikkeling die D66 Tynaarlo toejuicht en die moet worden voortgezet. Wij willen daarbij aandacht voor het gezamenlijk opgroeien van kinderen, waarbij VVE en niet-VVE kinderen gezamenlijk opgevangen worden en niet in aparte groepen.