Een sterke positie voor cultuur

Beeld: Els Kardol

In de coronatijd blijkt maar weer dat cultuur een heel belangrijk onderdeel van de samenleving is, maar helaas ook snel als niet-belangrijk wordt bestempeld. D66 wil zich hard maken om cultuur in brede zin van het woord een heel belangrijk onderdeel te laten zijn van de gemeente Tynaarlo.

 • #JongTynaarlo / Jeugdraad: tijd om deze verder te ontwikkelen tot een Raad voor de Toekomst. Expliciet vragen, als luis in de pels, wat zij vinden dat er over vijf à tien jaar geregeld moet worden.
 • Het instellen van een Kinderburgemeester, onze eigen “Algemeen Directeur Toekomst”.
 • Wij hebben in 2021 een Cultuurfonds voor Tynaarlo ingesteld, om zo kunst- en cultuuractiviteiten in de gemeente langdurig te ondersteunen en te stimuleren. De komende jaren willen we dit uitbreiden om de cultuursector verder te versterken.
 • Het instellen van een (Jeugd) Cultuurprijs Tynaarlo 2022. Waarbij wisselend een prijs uitgereikt wordt aan verschillende culturele domeinen (beeldend, muziek/dans, toneel, etc.).
 • De bibliotheken in de drie kernen blijven behouden. Zorg wel voor samenwerkingen met andere instanties. De inzet van vrijwilligers is essentieel, maar deze mogen niet de taken van de vaste medewerkers overnemen.
 • Subsidie voor museum de Buitenplaats is structureel en dat blijft zo. 
 • Wij zien het centrum van Eelde breder dan alleen de winkels rondom de Kerkhoflaan. De kerk, musea (Internationaal Klompenmuseum en Museum De Buitenplaats) en het Nijsinghhuis horen cultuurhistorisch bij het centrum. Ontwikkelingen moeten dus in samenhang bekeken worden zodat ze elkaar en Eelde kunnen versterken.
 • De komende jaren worden er plannen ontwikkeld voor het centrum van Zuidlaren. Hier is het belangrijk dat er rekening gehouden wordt met de wensen van de inwoners en de ondernemers. De cultuurhistorisch kaders worden in acht genomen. Belangen worden hierbij steeds zorgvuldig tegen elkaar afgewogen. Wij willen de levendigheid van het gehele centrum bevorderen, door veel verschillende activiteiten in het centrum.
 • Ontwikkeling van kunst en cultuur (ook gericht op jongeren) zorgt voor economische innovatie en een stimulerend woon- en werkklimaat.
 • Het kunst- en cultuuraanbod maakt de gemeente economisch aantrekkelijk voor (toekomstige) inwoners en toeristen.
 • We schakelen kunstenaars en culturele ondernemers in bij het ontwikkelen van nieuwe plannen in onze gemeente.