Buiten de kernen

Beeld: Els Kardol

Een van de grootste uitdagingen in de komende jaren is de klimaatcrisis. De CO2-uitstoot moet enorm naar beneden. De biodiversiteit neemt af en er is een spanning tussen natuur en de landbouw die opgelost moet worden. De Regionale Energie Strategie (RES) is een uitdaging. Ook voor onze gemeente. Wij zijn de ‘Groene Long’ tussen de steden Groningen en Assen. Deze Groene Long staat onder druk: door te veel stikstof in de grond ontstaat vergrassing. Er wordt te gemakkelijk naar het landelijk gebied gekeken voor ruimte voor woningbouw. Natuurlijk willen wij ook dat er veel gebouwd gaat worden, maar dan zullen deze bouwplannen aan strikte voorwaarden moeten voldoen. Deze uitdaging zal veel van ons vragen.