Raadsbrede vragen over oorlog Oekraïne

Op initiatief van Els Kardol van D66 zijn er schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Ook willen we weten als gemeenteraad of er zich zicht is op de Oekraïners en Russen in onze gemeente en hoe het met hen is.

Beeld: https://www.animaties.com


 Tekst vragen:
 
 
 —–

Geacht college,
 
 
Wij gaan er van uit iedereen de verschrikkelijke beelden uit Oekraïne wel gezien heeft. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht voor de oorlog.
 
Natuurlijk kunnen we als gemeente Tynaarlo niet heel veel. Wat we wel kunnen doen is zorgen dat mensen hier een goed heenkomen vinden en (tijdelijk) opgevangen kunnen worden in onze gemeente.
 
Daarom vragen wij het college het volgende:
 
1.     Heeft het college al verzoeken van de Rijksoverheid of het COA gehad om op zoek te gaan naar huisvesting voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne? Is het college voornemens hier positief op te reageren?
2.    Als er nog geen verzoek gedaan is, is het college dan voornemens positief te reageren zodra het verzoek er wel komt? Welke (on)mogelijkheden ziet het college hiertoe?
3.    Op welke termijn zijn in de gemeente Tynaarlo extra plekken te realiseren en zijn hier al locaties voor op het oog?
4.    Heeft de gemeente contact met Oekraïners en Russen die in de gemeente Tynaarlo wonen? Is er aandacht voor hun leed?
 
Wij hopen op een spoedig antwoord.

——
 

Deze vragen zijn raadsbreed ingediend door alle 9 fracties. Daarmee wordt wel aangegeven hoe groot de zorgen zijn over de situatie rond Oekraïne.