Fractie stelt vragen over biovergister Donderen

Aanleiding

Het Dagblad van het Noorden heeft vorige week een artikel gepubliceerd over de vergroting van de mestverwerking bij landbouwbedrijf Hartlief-Lammers.
 
De afgelopen jaren heeft het college deze vergunning altijd tegen weten te houden. De fractie is van mening dat dit altijd terecht was. Dit bedrijf houdt zich niet aan de regels: ze vergisten meer mest dan in hun huidige vergunning is toegestaan. Daarbij moeten worden vermeld, dat het grootste deel van de vergiste mest bij derden vandaan komt: wat ook niet mag volgens hun vergunning.
 
De nieuwe vergunning gaat over het verdubbelen van het vergisten van 36.000 ton naar 72.000 ton per jaar. Waarbij aangegeven wordt, dat voor het grootste deel mest van eigen dieren vergist mag worden en dat deze verdubbeling niet mag leiden tot meer vrachtverkeer, wat natuurlijk een onmogelijke opgave is en wat nu ook niet gebeurt.
 
Vanwege deze berichtgeving heeft de fractie deze vragen gesteld aan het college.