Woord van de lijsttrekker

Eens in de vier jaar wordt je als politieke partij prettig gedwongen om met zijn allen intensief na te denken over onze gemeente. Wat zijn onze dromen en wensen voor het Súdwest-Fryslân waar we nu met zijn allen willen wonen? Maar ook: hoe willen we deze mooie gemeente doorgeven aan onze (klein)kinderen?

Mirjam Bakker

Dit vervolgens vast te leggen in het verkiezingsprogramma is een mooie en nuttige opdracht. Want dromen zijn mooi maar we willen actie en verandering. Dan wordt het belangrijk om zo precies mogelijk te omschrijven wat we willen bereiken en hoe we dit willen doen.

Ik ben er trots op dat ons verkiezingsprogramma onze droom, onze visie, laat zien maar dat het programma ook concreet genoeg is om deze droom te verwezenlijken. We laten een gemeente zien waarin iedereen gelijke kansen krijgt. Dat betekent bijvoorbeeld dat we gaan voor het beste onderwijs in SWF. Onderwijs waarin waar ieder kind zijn talenten kan ontwikkelen. We zorgen voor een nog effectiever onderwijsachterstandenbeleid en we pakken de laaggeletterdheid in onze gemeente grondig aan.

We moeten de woningmarkt weer in beweging krijgen. Met name jongeren zijn op dit moment de dupe van de oververhitte woningmarkt.. D66 SWF wil dat onze gemeente leefbaar blijft en dat we creatief en daadkrachtig werken aan oplossingen voor een gezonde woningmarkt. Dit betekent voor ons dat ook kleinere kernen
initiatieven kunnen ontplooien, en dat we actief meedenken bij plannen van inwoners. Én dat we zorgen voor gezonde voorzieningen, kwalitatief goed onderwijs en een goede infrastructuur.

En dan is er natuurlijk duurzaamheid. Een heel breed begrip. Hoe zorgen we ervoor dat we hier kunnen blijven wonen? Dat we de klimaatverandering aan kunnen, en kunnen overstappen op nieuwe, schonere vormen van energie? D66 wil dit samen met onze inwoners doen. We helpen inwoners en ondernemers bij het nemen van
energiebesparende maatregelen en bij het installeren van energie-opwekkers. Elke kleine stap is er één en we willen dat iedereen mee kan doen. We stellen een aanjager “vitaal landschap” aan die de betrokken partijen van de landbouwtransitie bij elkaar brengt en gezamenlijk tot oplossingen komt.

Dit zijn slechts een paar van de prioriteiten die in ons programma naar voren komen. Een belangrijke randvoorwaarde voor succes bij al deze punten is de bestuurscultuur van de gemeente zelf. Wij willen een gemeente die transparant is. Die “zegt wat ze doet en doet wat ze zegt” en dit bovendien ook op een toegankelijke manier kan laten zien. We willen inwoners behandelen met vertrouwen en het vertrouwen van onze inwoners verdienen. “Behandel de ander, zoals je zelf behandeld wilt worden”, vinden wij een goede lijfspreuk voor alles wat wij in de gemeente doen.

Een verkiezingsprogramma werkt niet zonder geschikte mensen.
En die hebben we! Want wat een mooie, krachtige en gevarieerde
kandidatenlijst hebben we vastgesteld. Mensen waarvan de energie afspat en die staan te popelen om onze dromen voor Súdwest-Fryslân te realiseren.

Alle ingrediënten zijn er: een sterke visie, concrete plannen en enthousiaste en kundige mensen voor de uitvoering. Wij hopen dat
u net zo enthousiast wordt van ons programma als wijzelf en dat wij op 16 maart op uw steun en vertrouwen mogen rekenen!