Vrijheid begint met het beste onderwijs en daarbij laten we
niemand vallen

De gemeente helpt bij het faciliteren van goed onderwijs. Dat doen we door te investeren in goede, duurzame en gezonde gebouwen. Maar we willen ook verder gaan. We helpen scholen in onze gemeente om te innoveren en ontzorgen waar we kunnen. Dit doen we natuurlijk in overleg met de scholen en docenten. Wat hebben ze van ons nodig om kwalitatief het allerbeste onderwijs te kunnen (blijven) bieden?

Alle kinderen goed onderwijs

We zien dat er steeds grotere verschillen zijn tussen de kansen van kinderen. Kinderen van arme of praktisch opgeleide ouders krijgen vaak lagere schooladviezen. Waar de ouders van een kind vandaan komen, of ze gestudeerd hebben en in welke wijk ze wonen mag niet de toekomst van het kind bepalen. Iedereen verdient dezelfde kans vanaf de geboorte. Dat begint met een veilige omgeving thuis en een veilige omgeving op de kinderopvang met experts die kinderen al vroeg helpen leren. We zorgen voor een goed werkend\ onderwijsachterstandenbeleid zodat elk kind gelijke kansen krijgt. Dit betekent dat we blijven inzetten op dekkende voor- en vroegschoolse educatie (“VVE”) en weekend- en zomerscholen. Ook helpen we scholen om te zorgen voor een zo rijk mogelijke schooldag, met muziek, sport, techniek, gastlessen en excursies.

D66 is warm voorstander van een Integrale Kind Aanpak, bijvoorbeeld in een IKC, waarbij scholen met andere organisaties gaan samenwerken en zo verschillende functies gecombineerd worden. Zoals kinderopvang, primair onderwijs, bibliotheek, sport, cultuur en maatschappelijke ondersteuning. Hierdoor ontstaat een samenhangend aanbod, dat de hele dag beslaat. Onderwijs en ontspanning, samenleven en leren vinden er plaats van 0- tot en met 13-jarigen. D66 Súdwest-Fryslân staat voor kwalitatief goed onderwijs dat bovendien bereikbaar moet zijn. Het aantal leerlingen daalt in onze gemeente, dit betekent dat kleine scholen gesloten moeten worden omdat ze niet meer het wettelijk verplicht aantal leerlingen hebben. Om te voorkomen dat er in de toekomst gebieden ontstaan waar geen primair of speciaal onderwijs meer in de nabije omgeving is; willen we dat (koepels) van scholen gaan samenwerken en bijvoorbeeld kiezen voor het opzetten van een gezamenlijk IKC in een gebied. Dit betekent in onze uitgestrekte gemeente wel iets voor de mobiliteit van de kinderen en hun ouders. We zullen tegelijkertijd dan ook moeten (blijven) inzetten op veilige fietspaden en misschien zelfs wel een ‘(school)bussysteem’ waarbij lokale op- en uitstapplaatsen voor kinderen zijn of komen zonder extra kosten voor ouders. We juichen de samenwerking tussen de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in onze gemeente toe en willen hier ook aan meewerken.

Leven lang ontwikkelen

Wij willen inwoners aanmoedigen om een leven lang nieuwsgierig te blijven. Dit begint al op de basisschool. Daarom vinden we ook dat een aanbod van weekendscholen, culturele workshops, buitenschoolse activiteiten, boekenclubs, of welke vorm van uitdagen tot leren buiten het reguliere onderwijs dan ook, past in onze gemeente. Voor kinderen, maar ook voor volwassenen. D66 SúdwestFryslân wil initiatieven om dit soort aanbod te organiseren dan ook graag ondersteunen. We willen een jaarlijkse nieuwsgierigheidsprijs gaan uitreiken voor het meest succesvolle of innovatieve initiatief. We willen speciale aandacht geven aan de aanpak van laaggeletterdheid. In Súdwest-Fryslân heeft 10
procent van onze inwoners moeite met basisvaardigheden zoals lezen en schrijven. Dit kan grote gevolgen hebben voor mensen op het gebied van werk, financiën, gezondheid of opvoeding. We willen in de eerste plaats dat wij hier in onze gemeente goed rekening mee houden. Aandacht voor laaggeletterdheid moet een vanzelfsprekend onderdeel zijn van het gezondheidsbeleid, schulddienstverlening bij hulp aan werkzoekenden. Ook willen we dat mensen gebruik kunnen maken van een toegankelijk en passend netwerk van leermogelijkheden. De bibliotheek en het Sociaal Collectief kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Tenslotte willen we kritisch zijn op de brieven en mails die wij als gemeente zelf sturen. We laten onze
communicatie en onze website regelmatig beoordelen door ervaringsdeskundigen en passen onze stukken waar nodig aan.

  • We helpen scholen met het realiseren van het allerbeste onderwijs. Hiervoor luisteren we goed naar onze scholen en de mensen die er werken en ondersteunen hen waar we kunnen.

  • We zorgen voor een effectief onderwijsachterstandenbeleid. Zodat elk kind gelijke kansen krijgt. Dit doen we samen met het onderwijs, de zorg en andere partijen die mee kunnen werken.

  • Zoveel mogelijk scholen worden een IKC, waar onderwijs en andere functies worden gecombineerd.

  • We stimuleren samenwerking tussen verschillende scholen en scholenkoepels. Deze samenwerking tussen scholen is van het grootste belang om de krimp van het aantal leerlingen goed op te vangen. We maken hier geld voor vrij.

  • Binnen twee jaar zijn er concrete plannen voor de samenwerking van de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs.

  • We maken werk van de aanpak van laaggeletterdheid. Binnen 3 jaar is laaggeletterdheid een vanzelfsprekend onderdeel van het gezondheidsbeleid, schulddienstverlening en bij hulp aan werkzoekenden.

  • We reiken een jaarlijkse nieuwsgierigheidsprijs uit voor het meest succesvolle of innovatieve initiatief op het gebied van onderwijs en leven lang ontwikkelen.