Vrij om te werken en te ondernemen

Onze gemeente barst van de bedrijvigheid. D66 wil blijven inzetten op de sectoren toerisme, landbouw, agribusiness, energie/water, scheeps- en jachtbouw en zorg. Toch is er ook nog ruimte voor nieuwe bedrijvigheid. D66 wil dat de gemeente een warm welkom biedt aan jong, innovatief ondernemerschap. We bieden als gemeente een prachtig vestigingsklimaat waar kleine en grotere bedrijven op korte afstand van de randstad licht, lucht en ruimte hebben om te ondernemen. Bedrijfsverzamelgebouwen kunnen een stimulerende omgeving bieden.

Ondernemen

Het midden en kleinbedrijf (MKB) vormt voor onze gemeente een belangrijke basis voor de werkgelegenheid. De gemeente moet ondernemers ruimte geven voor hun ideeën en meedenken over verbeteringen. De gemeente moet als partner, met als gedeeld belang een gezonde werkgelegenheid, betrouwbaar en professioneel zijn. De gemeente heeft een ondernemersloket en werkt met accountmanagers die de ondernemers moeten faciliteren en meedenken met de ondernemers als het gaat om vergunningen en bestemmingsplannen. Het moet niet “nee, tenzij” zijn, maar “ja, mits”. Het midden en kleinbedrijf is naast een banenmotor ook een innovatiemotor. Deze motor wil D66 aanjagen door te zorgen voor een betere aansluiting van het MKB bij regionale onderwijsinstellingen. D66 vindt dat we moeten doorgaan met de kennisclusters van bedrijven, onderwijs en onderzoeksinstellingen en deze zelfs moeten verstevigen en uitbreiden. Qua onderwijs werken we in onze gemeente samen met het VO, MBO, HBO en WO. We vinden dat we moeten onderzoeken of we een (onderdeel) van een HBO-opleiding binnen onze gemeente kunnen vestigen.

De gemeente moet doorgaan met het organiseren van bijeenkomsten, waarbij bedrijven, scholen en de gemeente (3- O’s) elkaar kunnen vinden om te werken aan een betere gemeente voor alle partijen.

Wij willen in onze gemeente innoverende en duurzame startups stimuleren en het thuiswerken of het werken op een locatie dichtbij huis. D66 is daarom voorstander van maatregelen om startende ondernemers te interesseren voor vestiging in de gemeente en hen de helpende hand te bieden bij het vinden van een geschikte vestigingsplaats. Door corona hebben medewerkers hun weg gevonden tussen werken op locatie, thuiswerken en hybride tussenvormen. D66 wil een netwerk van “werkhubs” in de hele gemeente. Plekken waar je kunt komen werken of studeren dicht bij huis bijvoorbeeld in leegstaande kerken, dorpshuizen, sportkantines die overdag niet worden gebruikt. Zo creëren we ontmoetingen en netwerken.

Een voorwaarde hiervoor is goed en snel internet. We zijn dan ook blij dat in een groot deel van Súdwest-Fryslân nu glasvezel wordt aangelegd. We willen dat het in 2030 in de hele gemeente ligt. Als het gaat om de vestiging van grote bedrijven is het belangrijk dat we samenwerken met de “F4 gemeenten” (Súdwest-Fryslân, Heerenveen, Drachten en Leeuwarden). Samen met de andere grote
gemeenten werken we aan werkgelegenheid in Fryslân. D66 Súdwest-Fryslân wil lokale ondernemers steunen. We stimuleren inwoners om zoveel mogelijk lokaal te kopen en moedigen ondernemers aan hun producten lokaal aan te bieden. Mooie initiatieven en bijzondere hoogtepunten van onze lokale ondernemers kunnen rekenen op aandacht, waardering en ondersteuning van de gemeente. We faciliteren als gemeente een ondernemersnetwerk waarin ondernemers elkaar kunnen ontmoeten en inspireren.

Als werken (nog niet) lukt

Voor de groep voor wie het vinden van werk lastiger is, willen we extra aandacht hebben. Soms is het in bepaalde branches heel moeilijk om aan personeel te komen. Op dit moment geldt dat bijvoorbeeld voor het MKB en de zorg, twee belangrijke soorten werkgevers in onze gemeente. We willen meer inzetten op het creëren van ontmoeting tussen degenen die werk zoeken en (potentiële) werkgevers, bijvoorbeeld via het stimuleren van ‘speeddaten’. We vinden het ontzettend belangrijk dat ook mensen die om wat voor reden dan ook (tijdelijk) kwetsbaar zijn een fijne en veilige werkplek hebben. Hiervoor maken we gebruik van het mooie
bedrijf Empatec. De afgelopen jaren zijn er wel veel problemen met Empatec geweest. Dit had te maken met de manier waarop de samenwerking tussen Empatec en de deelnemende gemeenten is
georganiseerd. Dit moet snel grondig verbeterd worden. Uitgangspunt is dat iedereen die dat nodig heeft een plekje in een werkomgeving kan vinden. En kan blijven rekenen op die plek. Met of zonder arbeidsproductiviteit.

  • Bedrijfsverzamelgebouwen en werkhubs kunnen er voor zorgen dat mensen dichterbij huis (digitaal) kunnen werken. De gemeente moet bij initiatieven actief meezoeken naar mogelijkheden en flexibel omgaan met regelgeving.

  • D66 wil de bestaande kennisclusters van bedrijven, onderwijs en onderzoeksinstellingen bestendigen en verstevigen.

  • Qua onderwijs werken we in onze gemeente samen met het VO, MBO, HBO en WO. We onderzoeken of we een (onderdeel) van een HBO-opleiding binnen onze gemeente kunnen vestigen.

  • Wij willen dat de gemeente doorgaat met het organiseren van bijeenkomsten, waarbij bedrijven, scholen en de gemeente (3-O’s) elkaar kunnen vinden om te werken aan een betere gemeente voor alle partijen.

  • Snel internet is volgens D66 een nutsvoorziening, we blijven inzetten op volledige dekking.

  • We brengen de organisatie van de sociale werkvoorziening op orde, zodat iedereen een kans heeft op veilig en passend werk.