Werkbezoek bij Doarpswurk in Raerd

Vanochtend zijn we met ons kandidatenteam op werkbezoek geweest bij Doarpswurk. We hebben een mooi gesprek over het belang van ontmoetingsplaatsen in onze dorpen gevoerd en het onderwerp duurzame dorpen stond ook op de agenda.

Het bruist in vele dorpen, maar inwoners en dorpsbelangen weten soms niet waar ze moeten beginnen om initiatieven vorm te geven. De energietransitie is daar een mooi voorbeeld van. Heel veel dorpen willen graag verduurzamen, maar de materie is inhoudelijk pittig. Doarpswurk helpt die dorpen als procesbegeleider door het ondersteunen en adviseren van vrijwilligers en initiatiefnemers. Door kennis te delen die bijdraagt aan een aantrekkelijke leefomgeving.

Theo Andreae ontving ons in het raadshuis van Reard. Wij wilden graag weten waar we de komende raadsperiode op moeten letten en graag geadviseerd worden over de mienskip en doarpen. Wij zijn op zoek naar de verbinding met maatschappelijke organisaties om de leefbaarheid in alle kernen te kunnen vergroten.

“Uit liefde voor Fryslân willen wij de leefbaarheid van de lokale gemeenschap versterken. Daarom zetten wij ons als Doarpswurk in om dorpsbelangen, dorpshuizen, initiatieven en leefbaarheidsprojecten in goede banen te leiden. Hiervoor ondersteunen en adviseren wij vrijwilligers en initiatiefnemers, door kennis te delen die bijdraagt aan een aantrekkelijke leefomgeving. Doarpswurk werkt op basis van wat nodig is en biedt zo adviezen en oplossingen op maat. De kracht en het eigenaarschap blijft altijd bij het dorp zelf. Doarpswurk stimuleert, inspireert en verbindt. Want zodra we samen in beweging komen, kunnen we ons doel bereiken: Friese dorpen op het platteland verenigen tot krachtige en toekomstbestendige gemeenschappen.”
bron: doarpswurk.frl