“Alleen maar vragen”
Het was een korte raadsvergadering deze keer. Er bleven geen raadsstukken over om te bespreken maar er werden wel flink wat vragen gesteld aan het college.


Ook de fractie van D66 stelde vragen. Vanuit Offingawier kregen wij te horen dat het lijkt alsof het nieuwe college niet wil opschieten met het oplossen van de verkeersproblemen in Offingawier.
Offingawier heeft al jaren last van sluipverkeer door het dorp. Met name in de zomer, als iedereen naar de Potten trekt wordt er veel en vaak te hard door Offingawier heen gereden. Al jarenlang trekken de inwoners van het dorp bij de gemeente aan de bel voor een oplossing.


Inwoners hebben brieven gestuurd, ingesproken in de gemeenteraad, zijn bij fracties langs geweest. De gemeente kwam stukje bij beetje in beweging: er zijn ondertussen onderzoeken geweest naar de mogelijke scenarios en welke gevolgen die hebben voor Offingawier. En 1 scenario komt het meest duidelijk bovendrijven: die van een rondweg. Voor eens en altijd het verkeer herleiden om het dorp heen. Het extra voordeel hiervan is dat zo’n rondweg ook het recreatiegebied de Potten beter bereikbaar en nog aantrekkelijker maakt. En dat is geen luxe, want er zijn ambitieuze plannen om de Potten verder te ontwikkelen. Als raad hebben we om die reden al in 2019 de opdracht aan de wethouders gegeven om de twee dossiers met elkaar te verbinden.


De verantwoordelijke wethouder, wiens partij in verkiezingstijd nota bene veel beloftes heeft gedaan over verkeersveiligheid, wil een besluit over Offingawier vooral “zorgvuldig in overweging nemen”. Maar daar hebben we toch de afgelopen jaren al die onderzoeken voor gedaan? Daar hebben we toch al die gesprekken voor gevoerd? Het wordt tijd voor een concreet voorstel richting de raad en wel zo snel mogelijk. Wat D66 betreft kan dat maar 1 voorstel zijn: scenario Rondweg.
En zoals afgesproken willen we dat voorstel in samenhang met het voorstel over recreatieterrein de Potten krijgen. De twee besluiten kunnen niet los van elkaar worden gezien.