Mirjam Bakker stopt als raadslid

Beeld: Jolanda Siemonsma

Mirjam Bakker:

“Met veel plezier en enthousiasme ben ik de afgelopen 11 jaar (meteen vanaf de “geboorte” van onze mooie gemeente) actief geweest in de gemeentepolitiek. Ongeveer de helft van die jaren als raadslid/fractievoorzitter en de andere helft als wethouder.  

Na de vorige periode, toen ik ook niet terugkwam als wethouder, heb ik ervaren hoe het is om als raadslid weer deel te nemen in de raad. Mijn persoonlijke ervaring is dat dit moeilijk was. Dit omdat ik als ex-wethouder besluiten moest nemen over onderwerpen die ik zelf had geïnitieerd en voorbereid of waarbij ik binnen het college nauw bij betrokken was geweest. Ik kende de nuances, de afweging van belangen en natuurlijk de organisatie zelf. Voor mij betekende dit, dat ik als het ware nog heel lang met één been in het college heb gestaan. Geen goede bodem voor het voeren van gezonde oppositie. Ik weet zeker dat ik dit nu weer zo zal ervaren en dat wil ik de partij en mezelf niet aandoen.  

Een andere reden is dat ik ruimte wil maken voor een nieuwe generatie D66-ers. D66 SWF barst momenteel van het talent. Door terug te treden, kunnen deze enthousiaste mensen zitting nemen in de raad en een commissie, onder de bezielende en ervaren leiding van onze fractievoorzitter, Marieke Vellinga. Ik ben er van overtuigd dat we zo verder zullen gaan met een bloeiende, energieke fractie.  
Ik wil iedereen bedanken voor de samenwerking van de afgelopen jaren.”