Fries Dagblad: “Op initiatief van de D66-fractie in de gemeenteraad wordt de energietoeslag in Súdwest-Fryslân uitgebreid.”Energietoeslag in Súdwest-Fryslân uitgebreid naar 1,1 miljoen euro. Ook uitwonende studenten kunnen een aanvraag doen.

In Súdwest-Fryslân krijgen 2159 extra gezinnen een energietoeslag. De gemeente breidt de rijksregeling uit.

Zo publiceert het Fries Dagblad vandaag op haar website

Het kabinet biedt gezinnen met een inkomen tot 120 procent van het bestaansminimum een energietoeslag van 1300 euro. Op initiatief van de D66-fractie in de gemeenteraad wordt deze regeling in Súdwest-Fryslân uitgebreid. Dat kost de gemeente 1.160.000 euro.

Landelijk kost de regeling het kabinet 1,4 miljard euro. Voor Súdwest-Fryslân ligt daarvan 6,6 miljoen klaar voor de 5165 huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het bestaansminimum. Het college van B en W stelt voor om 1081 huishoudens met een inkomen tussen 120 en 130 procent 650 euro energietoeslag toe te kennen, en de 1078 gezinnen tussen 130 en 140 procent 375 euro. Bij elkaar gaat het, aangevuld met uitvoeringskosten, om ruim een miljoen euro. De gemeenteraad beslist donderdag over het voorstel.

Ook voor studenten
De regeling geldt ook voor de ongeveer honderd zelfstandig wonende studenten in de gemeente. Die kunnen een aanvraag doen, afhankelijk van hun inkomen op basis van een maximale beurs plus bijverdiensten, voor 1300, 650 of 365 euro. De gemeente verwacht dat verreweg de meeste studenten in de categorie vallen die recht heeft op 1300 euro.”