‘Mei ienoar’ is toch geen Fries voor inclusiviteit

Luuk Adema, fractievoorzitter

Grutsk en tichtby, dat is de gemeente die wij willen zijn zoals in het coalitieakkoord van het afgelopen voorjaar duidelijk werd benoemd. Nu vooruit kijkend op de begroting vraagt de fractie van D66 zich af, zijn wij eigenlijk wel zo grutsk en tichtby zoals onze gemeente zich profileert?

“Allereerst vind ik het persoonlijk een eer om hier te mogen staan. Voor mij heb ik in deze gemeente  kansen gekregen en kon ik vol liefde opgroeien.”

“Dit is nog steeds de gemeente waar ik mijzelf kan ontplooien en kan ontwikkelen tot een trotse ondernemer. In deze gemeente voel ik mezelf thuis en woon ik met plezier.
Helaas voelt onze gemeente niet voor alle inwoners zo tichtby. Wij wonen in een plattelandsgemeente waar je moet knokken voor je eigen gedachtengoed.
Bent u het met onze fractie eens dat wanneer u iets afwijkt van de norm, u in onze gemeente nog steeds anders bent? Dat er helaas nog steeds gek wordt gereageerd als twee mannen of twee vrouwen een woning kopen of, een ander voorbeeld, een statushouder die moest vluchten vanwege zijn godsdienst nog steeds wordt gezien als die moslim die hier niet hoort?
 
Daarom vraagt de fractie van D66 zich af, staat onze gemeente wel zo dicht bij haar inwoners zoals we dit het college vaak horen zeggen? Inclusiviteit betekent voor onze fractie dat iedereen echt mee mag doen. Ook onze inwoners in de bijstand, de regenboogleraar en de medewerker van de buitendienst die wat extra aandacht nodig heeft. Inclusiviteit is volgens D66 een stuk breder.
Beste college, open uw ogen en kijk met een wijde blik de gemeente in. Daarom vragen wij u, waarom wordt het woord inclusiviteit welgeteld 0-keer benoemd in de begroting?
Wij zijn niet inclusief, wij accepteren alleen. Er worden miljoenen uitgegeven, maar wat is de reden dat u dit onderwerp volledig links laat liggen? Graag een reactie hierop.
 

“Of, vinden we, dat we wel goed genoeg ons best hebben gedaan en zijn we dus tevreden met een regenboogbankje en de titel regenbooggemeente?”

“Vinden wij het als gemeente normaal dat een inwoner bij de raad moet komen om te smeken voor variërend sportmateriaal? Is het college het met de fractie van D66 eens dat hier daadwerkelijk wat moet gaan veranderen, niet in beeld of titel, maar in ons gemeentelijk DNA?
Daarom vragen wij het college om voor de raadsvergadering van 2 februari met een plan te komen hoe de gemeente inclusiviteit gaat waarborgen en stimuleren.
 
Er zullen grote stappen moeten worden gezet en die zullen moeten beginnen bij onze eigen organisatie!
Op dit moment houden wij ons vast aan de traditionele manier van werken tussen het college en de raad. De inwoners van onze gemeente verdienen verandering hierin maar bovenal duidelijkheid.  
Wij begrijpen als fractie natuurlijk dat het lastig is om een oude werkcultuur om te gooien.
Blij zijn wij dan ook te lezen dat er in de begroting 1.5 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor nieuwe voorstellen wat betreft ons bestuur. Goede stappen zijn de samenwerkingsverbanden die onze gemeente aangaat met haar partners, zo zijn wij een stabiele basis in noord Nederland.
Maar toch willen wij aan het college vragen om ook te investeren in onze eigen bestuurlijke organisatie. De politiek staat mijlen ver af van onze burger en dit wordt helaas ook veroorzaakt door de versplintering van het politieke landschap.
Waar zijn uw plannen om de politiek weer op een begrijpelijke manier naar de burger te brengen? Wij staan hier voor onze inwoners, niet voor onszelf. Maak het zo aantrekkelijk mogelijk, het moet boeiend zijn om de ontwikkelingen in de eigen gemeente te volgen. Onze inwoners zien de gemeente als één organisatie. Dit moeten wij dus met de gehele raad en het college uitstralen, dat is onze politieke taak. Wij roepen u, het college op, hier de eerste grote stappen in te zetten.
 
Wees flexibel in de vastgestelde regels die voortkomen uit onze traditionele manier van denken. Het leven ziet er nu anders uit dan jaren geleden en vraagt soms om daar anders naar te kijken.
Aan de andere kant is meegaan met de inwoners en ondernemers goed, maar tot een bepaalde hoogte. En daarbij wellicht een punt van aandacht voor ons college is het stellen van duidelijke kaders. Buig niet altijd mee, creëer duidelijke richtlijnen en houd u daar ook aan als dit is waar onze gemeente voor staat.
 
We zullen het in onze prachtige gemeente met z’n allen moeten doen. We hebben met deze begroting voor ons dan ook kansen om te investeren in een vrije, open gemeente met een toegankelijke bestuurscultuur. Dit is wat de fractie D66 betreft de opdracht voor aankomend jaar. Wij zullen u steunen in innovatieve en creatieve ideeën om de meest kleurrijke plattelandsgemeente van Nederland te worden!”

LC 11 november 2022 Beeld: LC 11 november 2022