Mare de Vries

Beeld: Jolanda Siemonsma

“Ik wil graag de vertaler zijn tussen burger en beleid”

  • 36 jaar
  • Leeuwarden
  • Bolsward

Voor mij gaat politiek over het maken van weloverwogen keuzes. Het is dan nodig om goed te luisteren naar alle betrokkenen. Wanneer je daarna overzicht hebt gecreëerd, maak je een zorgvuldige afweging en die vertaalt zich dan in beleid.
Net zo belangrijk is het om vervolgens met die informatie terug te keren en uitleg te geven over het nieuwe beleid en daarbij transparant te zijn over de achterliggende motivatie, drijfveren en overwegingen.

Al jaren ben ik dol op communicatie, zowel verbaal als non-verbaal.
Ik heb journalistiek gestudeerd en daar al veel geleerd over communicatie en het overbrengen van boodschappen en het vertellen van verhalen. Vorig jaar heb ik een opleiding gevolgd om mij te verdiepen in de non-verbale communicatie.

Lievelingsplek in je gemeente

Sandfirden.
Dit is niet alleen mijn lievelingsplek in de gemeente, maar ook mijn favoriete plek op aarde.
De stilte en de rust, platteland en water. Ik kom er regelmatig om te wandelen. En om een kijkje te nemen bij mijn overgrootouders die daar begraven liggen.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Ik zie kansen om de gemeente een thuis te laten zijn voor iedereen. Daarbij is het nodig om elke inwoner een gelijkwaardige start te geven met goed onderwijs, uitgebreide sportvoorzieningen en culture activiteiten. Daarnaast moeten we zuinig zijn op ons mooie landschap en daarbij inzetten op verduurzaming.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Oplossingen voor duurzaam leven, bijvoorbeeld door met inwoners en ondernemers te zoeken naar verpakkingsvrije oplossingen.
  • Leefbaarheid in alle kernen, zoeken naar creatieve oplossingen om voorzieningen toegankelijk te houden.
  • Transparante communicatie, drijfveren en overwegingen in begrijpelijke taal delen.