Ludwin Hiemstra

Beeld: Jolanda Siemonsma

“De drive om kinderen en volwassenen te helpen, bij te staan, te begeleiden, te stimuleren, is nooit weggegaan.”

  • 56 jaar
  • Zwaagwesteinde
  • Offingawier

In 1991 begon ik voor een ‘eigen’ groep 6 als kersverse meester. Wat een feest om kinderen te begeleiden, te helpen, dingen te leren.
Na een mooie onderwijscarrière blijf ik nog steeds die persoon die graag wat voor anderen wil betekenen. In letterlijke zin maar eigenlijk ook in bestuurlijke zin. Helpen, begeleiden en verbinden. Die werkwoorden zoveel mogelijk zichtbaar handen en voeten geven; dat zou mooi zijn.

D66 zoekt in mijn optiek op de meest reële wijze naar de menselijke maat in de politiek. Die menselijke maat is voor mij erg belangrijk. Besluiten, beleidsregels, visies moeten voor mij gemakkelijk uitlegbaar zijn in slechts enkele volzinnen en niet in lange documenten en dikke boekwerken. Liberaal, dus in elk geval zoveel mogelijk vrijheden in denken en doen, maar zeker ook sociaal zodat er inderdaad niemand buiten boord hoeft te vallen. Dat sociaal liberalisme is voor mij wel een ideaalbeeld. Met daarbij het vraagstuk: Hoe we als samenleving ook echt samen zouden kunnen leven.

Voor D66 Súdwest zou het mooi zijn wanneer we het gemeentebestuur en het onderwijsveld de komende jaren toch wat dichter bij elkaar gaan brengen. De grootste stap moet volgens mij van de politiek komen. Wat moeten politici van het onderwijs weten om het onderwijs zo goed mogelijk ten dienste te staan? Kan de politiek zich nog beter in de dynamiek en alle ontwikkelingen in het onderwijs, en de daarbij behorende uitdagingen, verdiepen? Zodat kansenongelijkheid verdwijnt en onderwijs in SWF van de 0- tot 4-jarigen tot en met het MBO van zeer hoge en constante kwaliteit is. Een mooie uitdaging voor de komende 4 jaar die ik graag aanneem.

Lievelingsplek in je gemeente

De Griene Dyk.
Het is zo heerlijk weids. Je kunt je dan heerlijk verliezen in de wind en de stilte en tussen de vogels.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Ik zie kansen voor meer cultuur en dat kan snel gerealiseerd worden als we daar de energie op zetten. Dit is vooral voor de jeugd erg belangrijk.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Inclusiviteit binnen het onderwijs
  • De gemeentepolitiek nog dichter bij huis brengen, dat je als inwoner meer zeggenschap voelt over de omgeving.
  • Muziek in het onderwijs