Bouke van der Meulen

Beeld: Jolanda Siemonsma

D66 Súdwest Fryslân is er voor iedereen.

  • 68 jaar
  • Leeuwarden
  • Sneek

Ik heb als HR-adviseur bij een aantal gemeenten ervaring opgedaan binnen het Sociaal Domein. Het is belangrijk dat de werkzaamheden op de juiste wijze georganiseerd zijn. Goede zorg en verkorten van de wachtlijsten is van essentieel belang om deze zorg te kunnen geven. Voor D66 SWF is dit een belangrijk thema en het is opgenomen in het verkiezingsprogramma. Ik vind het belangrijk om mij hiervoor in te zetten.
 
Ook is het belangrijk dat de inwoners van Súdwest-Fryslân meer betrokken worden bij de gemeentepolitiek en de besluiten die worden genomen. Daarvoor is openheid en goede informatievoorziening belangrijk. Brieven, regels en plannen moeten in een begrijpelijke taal worden opgesteld.
 
Als D66 kandidaat-raadslid zal ik mij inzetten voor de bovenstaande onderwerpen.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De Dijk aan het IJsselmeer bij Hindeloopen.
Heerlijk wandelen en uitwaaien aan het IJsselmeer met de hond.
Daarna lekker een terrasje in Hindeloopen pakken.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Gezonde natuur is ontzettend belangrijk. Onze gemeente staat bekend om haar prachtige natuur en landschap. Daar moeten we erg zuinig op zijn. Waar mogelijk breiden we natuur uit met zo veel mogelijk groen in onze steden en dorpen. Zodat mensen op en top kunnen genieten van al het moois dat onze gemeente te bieden heeft.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Sociaal Domein: Geen onnodige of lange wachttijden en extra zorg voor jeugdzorg.
  • Transparante gemeente: Voor alle inwoners van SWF duidelijk maken waarom besluiten worden genomen en wat hiervoor wordt uitgegeven door de gemeente. Als er iets verandert in de buurt of dorp, laat de gemeente dit vooraf weten.
  • Ruimte voor de natuur: Een gezonde natuur is belangrijk. We wonen in een mooie gemeente. Hier moeten we zuinig op zijn. En eventueel uitbreiden waar dit mogelijk is.