Oplossing overlast Stationsweg:

Verhuis van Vliet Zand en Grind

Deze lokatie staat al jaren leeg

Rivierdijk lokatie van Santen Beeld: René de Munck

Op de lokatie van Santen langs de Rivierdijk is ruimte genoeg met een verbinding met het water om Van Vliet Zand en Grond te huisvesten.
Door dit te realiseren worden de problemen van zwaar transport door ons dorp grotendeels opgelost. Lokaal transport zal er altijd blijven, maar door de ligging van deze lokatie is een directe verbinding met de Rijksweg aanwezig. Het bedrijf Van Vliet kan zich hierdoor ook beter ontplooien. Win Win denkt de fractie van D66 Sliedrecht.
Bijkomend voordeel is dat op de lokatie aan de vrij te komen lokatie aan de industrieweg nieuwe ontwikkelingen kunnen plaats vinden.
Denk dan niet direct aan woningbouw, maar aan watersport gerelateerde bedrijven. Win-win vinden wij.