Het Burgemeester Feitsmapark verdient meer

Feitsmapark Beeld: R de Munck

In het Burgemeester Feitsmapark zijn de kinderboerderij, het NME centrum en de Woeste Weide gevestigd.

De kinderboerderij is al vele jaren een succesvol project. Veel jongeren hebben daar hun eerste kennismaking met dieren gehad. Veel bezocht, door opa’s en oma’s met hun kleinkinderen.
Midden jaren negentig is onder de bezielende leiding van Carl van Rijn een NME centrum gestart.
al gouw ontstond er de wens om meer voor de kinderen te doen. Samen met een groep vrijwilligers is toen de Woeste Weide gestart.
Een project wat vele duizenden kinderen ieder jaar laat spelen in een natuurlijke omgeving.

Ogenschijnlijk lijkt alles koek en ei, maar onder de oppervlakte zijn er grote problemen. De onderhouds toestand van het dieren verblijf is ronduit slecht. Al jaren is er geen geld voor noodzakelijk groot onderhoud. Zichtbaar is de bestrating, bij regenval is de afwatering niet toereikend. De paardenbak is drassig. Dierverblijven zijn zichtbaar achterhaald. Het NME centrum, geschonken door de Kringloop, mist aansluiting met het doel.
Op de woeste weide is recent een speelvoorziening verwijderd omdat de gemeente geen geld overhad voor onderhoud.

Het Feitsmapark verdient het om een zichtbare rol in het dorp in te nemen

Rene de Munck

In het Burgemeester Feitsmapark kan meer veel meer. Het park wordt door de gemeente vooral als een groen voorziening gezien. Ook door de dienst groenbeheer beheert. Maak het een sociaal park waar alle projecten worden samengevoegd. Het doel van een groene long in ons dorp mag niet worden los gelaten. Maar de tweede long moet een Sociaal worden. Niet los van elkaar moeten de verschillende onderdelen op het park werken maar met elkaar onder één bezielende leiding.