Economie en werk in de gemeente

Lokaal ondernemerschap.

Ambitie:

De gemeente faciliteert lokale ondernemers.

 • D66 wil dat de gemeente waar mogelijk opdrachten aan lokale ondernemers gunt en het ondernemers makkelijker maakt door het verminderen van onnodig papierwerk en regelgeving.
 • De gemeente bevordert samenwerking en netwerkvorming tussen ondernemers, ZZP’ers en non-profit instellingen. Gemeenschapshuizen worden ook ingericht en opengesteld als flexibele werkplekken voor ‘thuiswerkers’.

Ambitie:

De gemeente helpt bij opleiden en omscholen.

 • D66 wil zoveel als mogelijk stagiaires inzetten bij de gemeente, bij duurzame initiatieven en bij evenementen in de gemeente en ervoor zorgen dat alle schoolverlaters uit de gemeente aan de slag kunnen. De gemeente zoekt daarvoor naar intensievere samenwerking met ondernemers en regionale vakopleidingen.
 • Landelijk zet D66 in op extra steun voor omscholing en alleenstaande ouders, onder andere door gratis kinderopvang, lokaal zoekt de gemeente naar alle mogelijkheden die daarvoor beschikbaar zijn.

Duurzaam ondernemerschap.

Ambitie:

De gemeente ondersteunt de duurzame transitie van de lokale economie.

 • De gemeente speelt een actieve rol bij de transitie naar een groene economie met duurzame landbouw en bedrijfsterreinen, lokale energievoorziening en hergebruik van afvalstromen. D66 wil dat de gemeente regionale en landelijke kennisnetwerken activeert om ondernemers te helpen de duurzame bedrijfsvoering van hun bedrijven te versterken.
 • D66 wil inzetten op lokale energievoorziening door eigen, lokale ondernemingen, ook voor het creëren van werkgelegenheid en als kans voor passend werk en omscholing.
 • Op 1 juli 2022 wordt de landelijke verplichting van kracht dat nieuwe bedrijfspanden Bijna Energie Neutraal Gebouwd (BENG) worden. D66 wil dat de gemeente aanvullend hierop het verplicht om het volledige dak van nieuwe bedrijfspanden te voorzien van zonnepanelen.
 • D66 wil dat de gemeente bedrijven ontzorgt in het plaatsen van zonnepanelen op hun daken, bijvoorbeeld zoals de solar valley aanpak in de gemeente Waalwijk.
 • D66 wil dat de gemeente erop toeziet dat de wettelijke verplichting wordt nageleefd dat alle kantoorpanden per 1 januari 2023 voldoen aan minimaal label C.

Onze dorpscentra.

Ambitie:

Onze dorpen hebben levendige centra.

 • Toeristen en inwoners uit omliggende gemeenten komen graag op bezoek in onze dorpen. De gemeente stimuleert (dag)toerisme door aantrekkelijke fiets- en wandelpaden en door goede vaarwegen en toeristische dagactiviteiten.
 • De gemeente investeert in levendige centra met evenementen, activiteiten en cultuur voor onze inwoners en bezoekers van buiten de gemeente. D66 wil initiatieven stimuleren door inzet van (parttime) ondernemende centrummanagers die inwoners, verenigingen en ondernemers uitnodigen en ondersteunen activiteiten te organiseren.In 2021 heeft de gemeenteraad van de gemeente Sint-Michielsgestel een motie aangenomen waarin wordt gevraagd om een aanlegsteiger voor boten in het centrum van Sint-Michielsgestel. D66 wil dit graag gerealiseerd zien in het kader van toeristisch beleid.
 • De gemeente moet participatie en belangen van omwonenden bij wijkprojecten als uitgangspunt nemen.