Duurzaam wonen, ook voor starters

900 nieuwe woningen.

Ambitie

D66 wil dat de nieuwe woningen voldoen aan de wensen én eisen van de huidige tijd.

  • Nederland moet tot 2030 zo’n 900.000 nieuwe woningen bouwen om het woningtekort op te lossen. Het streefaantal voor Sint-Michielsgestel is dan 1.500 nieuwe woningen. Hiervoor is minder dan 2% van de gemeentelijke grondoppervlakte nodig.
  • D66 wil nieuwe woningen die perfect geïsoleerd zijn, met zonnepanelen en woningen die niet zijn verbonden aan het gasnet. 
  • Ook wil D66 dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van duurzame (biobased) bouwmaterialen.
  • D66 wil een klimaatadaptieve woningen: D66 wil dat nieuwe woningen worden voorbereid op klimaatverandering. Dat betekent bijvoorbeeld veel groen in de omgeving tegen hitte en woningen verhoogd bouwen, zodat er geen water binnenstroomt bij langdurige of hevige buien. 
  • Er is sprake van hoogkwalitatieve leefomgeving, dat wil zeggen goede ruimte voor groen, speelplaatsen en voorzieningen voor sociale activiteiten.

Samen bouwen én voor starters.

Ambitie

De gemeente ontwikkelt een nieuwe woonvisie en bouwt voor en met haar inwoners.

  • Minstens de helft van alle nieuwe woningen is een betaalbare starterswoning, zowel om te huren als om te kopen. Er moeten keuzemogelijkheden zijn voor onze inwoners, ongeacht leeftijd, inkomen of vermogen.
  • De gemeente ontwikkelt in 2022 een nieuwe woonvisie. D66 wil hierin onder andere een passage over het wonen in een hof. Een oud concept met een mooie nieuwe toekomst, waar jongeren, gezinnen en ouderen bij elkaar kunnen wonen. Doorstroom van jongeren, gezinnen en ouderen in hun woningen wordt door dergelijke mogelijkheden bevorderd.
  • In 2022/2023 worden ook tijdelijke woningen gerealiseerd, waaronder bijvoorbeeld verplaatsbare tiny houses, zodat jongeren en statushouders snel geholpen kunnen worden.
  • Het bouwen van nieuwe woningen heeft invloed op de directe leefomgeving van omwonenden. De gemeente stelt samen met omwonenden, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars exploitatieovereenkomsten vast, waarin geen onverwachte afwijkingen van de geplande woningsamenstelling en inrichting van de ruimte mogelijk is en houdt toezicht op een goed verloop van de communicatie tussen de betrokken partijen.
  • Op nieuwe woningen is de onlangs door de gemeenteraad vastgestelde woonplicht van vijf jaren van toepassing. Dit geldt niet als er sprake is van bijzondere omstandigheden.