Voorrang voor traag verkeer in onze dorpen

Verkeersveiligheid in onze dorpen

Over het verkeer in onze dorpen wordt al lange tijd gediscussieerd. Het is voor iedereen van belang en heel veel mensen hebben er een mening over. Zo heeft in Sint-Michielsgestel de ‘Denktank Verkeer Gestel’ voorstellen gedaan en die aan de gemeente zijn gepresenteerd. Het verkeer kan en moet veiliger. Er zijn al veel voorstellen gedaan over aanpassingen, het meest over de doorgaande verbindingen in Sint-Michielsgestel en Berlicum. Maar ook Gemonde met zijn krappe en slecht onderhouden doorgaande weg en het vaak te snel rijdende verkeer in Den Dungen behoeven aandacht. Opties die de verkeersveiligheid verhogen zijn fietswegen, verkeersvertragende maatregelen en eenrichtingsverkeer. Een probleem is dat de gemeente voor de resterende raadsperiode geen geld meer heeft om nieuwe investeringen uit te voeren. Dat betekent dat een goed plan en gereserveerd budget voor na maart 2022 nodig is.

Voorrang voor ’traag’ verkeer

De keuze van D66 is deze: wij zijn voorstander van het bevoordelen van ‘traag’ t.o.v. gemotoriseerd verkeer. In alle dorpscentra en op drukke doorgaande straten met veel fietsverkeer wordt een maximum van 30 km per uur de norm. Die straten moeten rood gekleurde fietspaden krijgen waardoor er een visuele versmalling van de rijstrook voor auto’s ontstaat. In omliggende gemeenten zijn al 30 km zones gerealiseerd. Een mooi voorbeeld is de doorgaande weg in het centrum van Heeswijk-Dinther. De automobilist weet zo meteen dat hij daar te gast is. Wellicht dat op sommige plaatsen het instellen van eenrichtingsverkeer de verkeersveiligheid verhoogt, maar dat mag het kiezen van sluiproutes door woonwijken niet bevorderen. D66 wil ook door het inrichten van alternatieve routes grote landbouw voertuigen en (vermijdbaar) vrachtverkeer uit de centra weren.