‘Voorkom Sint-Michielsgestel aan Zee’

Emma van Roosmalen & Jan Taks

Bewoners: ‘Duurzaamheid heef topprioriteit’

Klimaatverandering en uitstoot van COhouden ons meer en meer bezig. Niet voor niets zeggen eigen inwoners in de Brug van 3 februari jl. dat inclusieve duurzaamheid topprioriteit moet krijgen in de omgevingsvisie 2040. Steeds vaker bereiken ons alarmerende berichten over de gevaren die klimaatverandering met zich meebrengt. Begrippen als ‘van het gas’ af en stijgende energieprijzen zijn van alle dag, energiearmoede is in opkomst. 
 
De overstroming vorig jaar van een deel van de provincie Limburg brengt de gevolgen van de klimaatverandering in een keer dichtbij. D66 vindt dat onze gemeente er alles aan moet doen om in te spelen op het veranderende klimaat. Wie wil immers dat onze gemeente straks Sint-Michielsgestel aan Zee zal heten? 

Wat kan onze gemeente doen aan het probleem van de klimaatverandering? 

De verkiezingsprogramma’s van de andere politieke partijen leren ons dat D66 niet alleen staat in haar ambities. Zo stelt een andere politieke partij dat onze gemeente haar voorbeeldrol op het gebied van verduurzaming op moet pakken. Een volgende partij stelt dat we de energievraag moeten verkleinen door goed te isoleren, zonnepanelen te plaatsen en hybride warmtepompen aan te schaffen. Een derde partij schrijft dat de energietransitie en verduurzaming grote kansen bieden voor het stimuleren van innovatie en werkgelegenheid.
 
Volgens Jan Taks (D66) is dit allemaal goed: ‘Wij zijn van mening dat onze gemeente veel meer uit de kast zou kunnen halen dan nu. Op de landelijke ladder van meest duurzame gemeenten scoort onze gemeente een voldoende. Voor zo’n belangrijk onderwerp als de energietransitie vinden wij dit niet goed genoeg. Wij willen van voldoende naar goed.’

Belangrijke uitgangspunten voor D66 zijn:

  • In de breedte nagaan waar we op gemeentelijk niveau stappen kunnen zetten: van zonne-energie, isolatie, minder energie gebruiken tot onderzoek met derden naar mogelijkheden van windenergie, waterstof en energie uit water (zowel elektriciteit als warmte);
  • Meer gebruik maken van het netwerk van de RES-samenwerking. Vanuit de RES (Regionale Energie Strategie) is er voor onze gemeente een opwekopgave die gelijk staat aan de aanleg van zonnepanelen op 63 voetbalvelden;
  • Meer burgerparticipatie en samenwerking met lokale initiatieven stimuleren (voorbeelden: Met elkaar voor Mekaar; Duurzame Energiecoöperatie Dommelstroom)

Emma van Roosmalen (D66):

‘Laten we duurzaamheid en energietransitie samenhangend en integraal aanpakken, goed afgestemd met onder andere het sociale en economische domein.’

Jan Taks en Emma van Roosmalen bij de Leijgraaf (Middelrode) Beeld: D66 Sint-Michielsgestel