Positiviteit voor de komende raadsperiode

Cees Koopmans

Terugwinnen van vertrouwen

In onze regio heeft 30 tot 40 procent van de inwoners weinig tot geen vertrouwen in de lokale overheid, volgens een analyse van Kieskompas in opdracht van het dagblad Trouw. De coronacrisis, flinke inflatie, hoge energieprijzen, woningnood, het draagt allemaal hieraan bij. Zijn wij met z’n allen een beetje somberder en negatiever geworden? Is er te weinig aandacht voor onze zorgen?

Samenwerken met bewoners

De kandidaat raadsleden van D66 staan te trappelen om te werken aan meer positiviteit en kijken ernaar uit om in de komende raadsperiode voor jullie aan de slag te gaan. Meteen na de verkiezingen gaat de gemeenteraad met het zogenoemde bob-model werken (beeldvorming-oordeelvorming-besluitvorming). Bij de beeldvorming kunnen burgers hun mening en visie uitspreken en raadsleden hebben de gelegenheid tot het stellen van vragen. De energietransitie, het opstarten en bouwen van 200 nul-op-de-meter woningen per jaar, het isoleren van bestaande woningen, het benutten van daken voor zonnepanelen om zoveel mogelijk natuur uit te sparen van zonneweiden, het efficiënt inzetten van de financiële middelen, de ambtelijke samenwerking met Boxtel. Er is veel te doen! In deze raadsperiode is gebleken dat onvrede en negativiteit vooral ontstaan door het ontbreken van goede en tijdige communicatie tussen bestuur en inwoners. Soms is in een eerder stadium al iets niet goed gegaan, bijvoorbeeld voor burgers die op basis van verkeerde informatie een huis kopen: ‘nee hoor, achter jouw huis wordt niets meer gebouwd’, terwijl al bekend is dat die grond door de provincie als potentiële bouwlocatie is aangewezen.

Samen werken aan een sterke woonvisie

D66 gaat de komende raadsperiode met enthousiasme aan de slag en zal graag samenwerken met andere partijen. Zo moet het nieuwe college meteen met de lang verwachte nieuwe woonvisie komen. Als moties door de raad worden aangenomen, vaak unaniem, dan moeten die binnen de afgesproken tijd worden uitgevoerd. De gemeenteraad heeft recent uitgesproken, dat een woningbouwproject van start moet gaan met betere kaders. Ook de inbreng van omwonenden en het te volgen proces hierbij moet beter. Als het aan D66 ligt dan gaat dit na de komende verkiezingen zeker gebeuren. De coronaperikelen heeft de besluitvorming niet altijd makkelijk gemaakt. Dit heeft het huidige college parten gespeeld. Hopelijk kunnen we deze crisis nu achter ons laten en met positiviteit de komende tijd ingaan. D66 geeft graag invulling aan onze slogan ‘samen wonen en werken in duurzame dorpen’!

Cees Koopmans, lijsttrekker D66 Sint-Michielsgestel - Beeld: D66 Sint-Michielsgestel