Floris Ran benoemd tot steunfractielid D66

Op donderdag 27 juni ben ik benoemd tot steunfractielid in de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel. In deze rol zal ik raadslid Cees Koopmans van D66 ondersteunen in zijn werkzaamheden. 
Het is een eer om bij te kunnen dragen aan het beleid en de besluitvorming binnen onze gemeente. Ik zie ernaar uit om me te verdiepen in de diverse onderwerpen die spelen in Sint-Michielsgestel en om in contact te komen met mede-inwoners, bedrijven en instellingen.

Een van de eerste belangrijke onderwerpen waar ik bij betrokken raakte, is de voorgenomen bezuinigingen van de landelijke coalitie op de publieke gezondheid. Via het budget publieke gezondheid worden de GGD’s in Nederland en het RIVM betaald. D66 maakt zich zorgen over de gevolgen van deze bezuiniging voor GGD Hart voor Brabant. Met deze bezuiniging loopt de preventieve zorg voor 1,1 miljoen Brabanders gevaar, waaronder die in Sint-Michielsgestel. De voltallige gemeenteraad deel de zorgen van D66. Via de GGD willen we een sterk signaal geven aan Den Haag dat deze bezuiniging onwenselijk is.

Tijdens de raadsvergadering kwam ook de samenwerking tussen Sint-Michielsgestel en Boxtel ter sprake, die samen onder de naam MijnGemeenteDichtbij (MGD) opereren. MGD heeft te kampen met moeilijkheden bij het vervullen van vacatures en het vasthouden van personeel. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke inhuur van extern personeel, wat bijna een kwart van de totale personeelskosten beslaat. Dit is niet alleen kostbaar, maar het belemmert ook een laagdrempelige dienstverlening naar onze inwoners. Het college is zich bewust van dit probleem en is hier al mee bezig. D66 zal de komende jaren de ontwikkelingen binnen MGD en het college scherp blijven volgen en controleren.

Het is duidelijk dat er veel uitdagingen en kansen zijn binnen onze gemeente. Ik kijk ernaar uit om als steunfractielid bij te dragen aan de vooruitgang en het welzijn van Sint-Michielsgestel. Ik moedig iedereen aan om contact met mij op te nemen met ideeën, zorgen of suggesties. Samen kunnen we werken aan een betere toekomst voor onze gemeente.

Floris Ran
Steunfractielid D66 in Sint-Michielsgestel