Belangrijke programmapunten van D66

Cees Koopmans

Ik stel mijn huis beschikbaar

Ik wil het over de gemeenteraadsverkiezing hebben, maar eigenlijk staat mijn hoofd daar eventjes helemdaal niet naar. De ellende en verwoesting die dictator Poetin veroorzaakt in de Oekraïne stemt verdrietig en toch ook standvastig. Hij mag hier niet mee wegkomen! Inmiddels komen honderdduizenden, vooral vrouwen en kinderen, onze kant op en zoeken een verblijfplaats. Nu weet iedereen hoe moeilijk het huisvesten van statushouders al is. Uit de verhalen van mijn overgrootouders weet ik nog dat in de eerste wereldoorlog in Nederland meer dan een miljoen Belgen werden opgevangen. Dat lukte door de bereidheid van velen om woonruimte beschikbaar te stellen. Om te voorkomen dat vrouwen en kinderen uit de Oekraïne tijden lang in een grote open ruimte moeten verblijven, hebben wij in ieder geval besloten om, in geval van nood, onze bovenverdieping beschikbaar te stellen. Dat kan omdat onze volwassen kinderen elders wonen en wij beneden.

Beeld: Elena Mozhvilo via Unsplash

Woningbouw is topprioriteit voor D66

Dat brengt mij meteen bij het punt van de woningbouw. Voor D66 heeft dit hoge prioriteit. De huidige situatie geeft aanleiding om toch vooral ook tijdelijke woningen, zoals ’tiny houses’, heel serieus te nemen. Het huidige college heeft hier nogal moeite mee, zo is in de laatste raadsvergadering gebleken.

De duurzame energietransitie versnellen

Een tweede belangrijk punt voor D66 is de overgang naar groene, duurzame energie. Dat heeft meerdere voordelen: vermindering van de Co2 uitstoot, geen gas uit Groningen en Rusland, verlaging van de energiekosten. Uit het deze week gepubliceerde en nogal rampzalig klinkende klimaatrapport blijkt maar weer dat deze transitie niet snel genoeg kan gaan. We bevinden ons op een keerpunt. De gemeente moet hierbij de regie nemen en stimuleren dat veel zonnepanelen op daken worden gelegd.

Hier ontbreekt de ruimte om andere voor D66 belangrijke punten te bespreken. In een eerder artikel alhier is bijvoorbeeld verkeersveiligheid voor fietsers en wandelaars aan de orde geweest en volgende week zal D66-er Veerle van Doorn hier schrijven over leefbaarheid in onze dorpen.

Uitgangspunten D66

Ik wil afsluiten met wat voor D66 belangrijk is:

  • Wij zijn niet typisch links of rechts, maar verbindend en hervormingsgericht.
  • D66 is liberaal: de vrijheid van de burger staat centraal en de macht van kerk en staat is beperkt.
  • D66 is sociaal: laat alle mensen elkaar in staat stellen omvrij te leven. Dat houdt onder andere in dat mensen hulp krijgen als zij het niet alleen kunnen redden.