Het College moet versnellen!

Het College van Burgemeester en wWethouders mag door met zijn plannen voor de gemeente, maar moet volgens de gemeenteraad wel meer vaart maken. Dit bleek in de raadsvergadering van 4 juli waar onder andere de voorjaarsnota besproken werd.

Het is tijd voor actie
In de voorjaarsnota toont het College de voortgang van dat jaar en kijkt tegelijk vooruit naar de komende drie jaren. Vanuit diverse partijen werd gevraagd om meer uitvoering. Ook D66 vindt dat het College te lang blijft hangen in het maken van nieuw beleid. En dat beleid loopt regelmatig ook nog eens vertraging op. Zo wacht de Raad al lange tijd op het beleid voor het verduurzamen, renoveren en/of onderhouden van gemeenschapshuizen, sportaccommodaties en andere gebouwen in eigendom van de gemeente. Ook het verbeteren van de mobiliteit in de gemeente laat lang op zich wachten. De gemeenteraad heeft het College al eerder opgeroepen om niet pas aan het einde van deze bestuursperiode een mobiliteitsplan voor de hele gemeente te presenteren, maar al veel eerder. Nu wordt het plan pas na de zomervakantie ter visie voorgelegd aan inwoners en kan de Raad er pas einde van dit jaar of begin 2025 over beslissen. En dan is er nog geen spade de grond in gegaan.

Coalitiepartijen draaien rondjes
De coalitiepartijen PPA en SMG zitten niet op een lijn wat betreft projecten. Het levert wel stekelige woordenwisselingen op maar gaan keuzes. Het verklaart wellicht waarom beleidsvoorstellen maar niet naar de raad komen. Onder het mom van participatie, goede beleidsvorming of landelijke ontwikkelingen, is men het in de coalitie gewoon nog niets eens met bepaalde keuzes. En dat is jammer, want uitvoering van belangrijke plannen laat zo op zich wachten.

Wethouder van der Aa (CDA) stelt mobiliteitsplan weer uit
Cees Koopmans van D66 heeft er weer bij het College op aangedrongen om knelpunten in verkeerssituatie nu snel op te pakken. Volgens Wethouder van der Aa is dat onwenselijk omdat in iedere kern wel één of meer belangrijke projecten zijn en enkele daarvan voorrang geven is dan onwenselijk. Eerst moet er beleid komen om objectief uit alle projecten de belangrijkste te kiezen. Inmiddels gebeurt er zo al twee jaar niets.

D66 wil meer vaart

D66 steunt in grote lijn de plannen van het College voor de komende jaren, maar wil veel meer vaart zien. De inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel helpen we niet met lange en trage beleidstrajecten. We moeten kiezen en overgaan tot uitvoering: woningen bouwen en verkeerssituaties verbeteren is belangrijk voor onze inwoners!