Daniël Muller

Daniël Muller - Beeld: D66 Sint-Michielsgestel

Mijn motivatie

In mijn werk bij de Jeugdgezondheidszorg van de GGD zie ik dat het beter kan met onze jeugd. Onder andere kan ik me druk maken over de grote wachtlijsten in de jeugdzorg, het aantal kinderen dat opgroeit in armoede, het aantal (v)echtscheidingen en de sporen die dat achterlaat bij de jeugd. De jeugd heeft nog heel haar leven voor zich en is niet altijd even goed in staat om het allemaal voor zichzelf goed te regelen. Dat zouden we in een land als Nederland toch beter moeten kunnen organiseren. In mijn werk maak ik me daar druk om en ik heb me kandidaat gesteld voor de gemeenteraad omdat ik ook dichterbij huis hier wat aan wil doen.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen dezelfde ontwikkelkansen geven als alle andere kinderen. De gemeente heeft de gezinnen in kaart en zou dit moeten stimuleren, zonder dat het kind een stempel krijgt. De gemeente dient dit om het proactief (financieel) mogelijk te maken dat ook deze kinderen gewoon naar sport of muziekles kunnen. Dat is beter voor de kinderen zelf, die ontwikkelen zich sociaal en fysiek beter en dat voorkomt ook weer problemen op latere leeftijd. Sowieso ben ik groot voorstander van verenigingen – alles waar een combinatie is van gezelligheid en samen iets bereiken. Het zijn maar kleine dingen die een prettige gemeenschap vormen en daar zijn we allemaal bij.
  • Ik wil graag tegengaan dat de jeugd wegtrekt uit onze gemeente. Heel concreet door gewoon meer starterswoningen te laten bouwen. Mensen moeten kunnen blijven wonen in het dorp en de wijk waar ze altijd gewoond hebben. Met je sociale kring dichtbij, kan je meer aan en kan je langer zelfstandig zijn. Zo groeien we gezamenlijk naar meer samenhorigheid waarin mensen voor elkaar klaar staan.
  • Ik wil dat er structureel een deel van het budget ingezet wordt op preventie en positieve gezondheid. De nadruk ligt nu te veel op het oplossen van problemen in plaats van op het voorkomen er van. Ik wil dat er concrete programma’s ontwikkeld worden om dit te bereiken. Hierin investeren houdt de zorg in de toekomst betaalbaar.

Wat betekent D66 voor jou?

Een prettige samenwerking. Binnen onze partij – D66 Sint-Michielsgestel – werk ik prettig samen met anderen die zich druk maken om andere zaken dan degene waar ik me druk om maak. Zoals maken zij zich bijvoorbeeld druk om de leefbaarheid, het woonbeleid, de economie, de veiligheid van het vervoer en het klimaat. Een ieder van ons heeft een plan gemaakt om zaken te verbeteren (zie ook ons verkiezingsprogramma). Zo werken we samen aan een sterkere gemeenschap.

Wat is jouw manier van werken?

Als persoon hou ik niet van het hele hoogdravende, gewoon schouders eronder en proberen het allemaal een beetje beter te maken. En als het enigszins mogelijk is, laten we het dan samen doen en proberen gezellig te maken. Het hoeft niet altijd met strijd of tegenstand – uiteindelijk willen we allemaal prettig wonen en werken omringd door mensen die voor je klaarstaan als dat nodig is.