Voorwoord Camiel Vanderhoeven

Beeld: Oude IJsselstreek

“Het mooie versterken”

Onze gemeente heeft veel moois te bieden. Buurtgenoten staan klaar om elkaar te helpen en vieren samen feest, maar we delen ook samen leed. We zijn een gemeente waar “er voor elkaar zijn” meer is dan een holle frase.

Eeuwenoude tradities – koningschieten, een meiboom zetten – gaan hand in hand met een enorme veerkracht en aanpassingsvermogen om aan de uitdagingen van veranderende tijden het hoofd te bieden. Onze gemeente weet zichzelf steeds opnieuw uit te vinden wanneer dat nodig is.

We hebben een grote hoogwaardige maakindustrie, met bedrijven die internationale innovatieprijzen in de wacht slepen. Onze talloze agrarische ondernemingen zijn voortdurend aan het innoveren en verduurzamen, blijven ondertussen gewoon ons voedsel produceren, en nemen ook nog eens het voortouw in de energietransitie. Er is een elkaar versterkende wisselwerking tussen die innovatieve bedrijven en het onderwijs. Wie er oog voor heeft beseft dat onze gemeente veel moois heeft om trots op te zijn.

Dat mooie willen we de komende periode versterken. Juist nu we voor grote opgaven en uitdagingen staan – denk aan wonen, klimaatverandering, en toenemende ongelijkheid in de samenleving – houden we die dingen die onze gemeente zo mooi maken voor ogen bij het uitwerken van onze plannen.

D66 Oude IJsselstreek kijkt in de eerste plaats met een lokale bril naar de uitdagingen die voor ons liggen. Wat dat betreft zijn wij net zo zeer een lokale partij als de partijen die niet landelijk vertegenwoordigd zijn. Voordeel van een landelijke partij is dat er heel veel expertise is waar wij een beroep op kunnen doen. Vanuit onze sociaal-liberale idealen komen we vaak uit op lokaal beleid dat past binnen wat D66 landelijk nastreeft. Daar waar we van inzicht verschillen, zijn wij meer dan een alleen lokale partij in de gelegenheid om landelijk beleid te beïnvloeden.

Ook D66 heeft veel waar we trots op mogen zijn. Met één zetel in de raad hebben we het nodige weten te bereiken door over de grenzen van oppositie en coalitie heen vanuit een heldere visie op de samenleving het gesprek aan te gaan, en met andere partijen te zoeken naar wat nu het beste is voor onze gemeente. Een aantal van die dingen vindt u op de volgende pagina terug.

D66 wil ervoor zorgen dat er voldoende betaalbare woningen zijn voor starters en doorstromers op de woningmarkt. Niet alleen voor kopers, maar ook voor huurders. Dat er voldoende werk en gelegenheid tot ontspanning blijft om te voorkomen dat de jeugd wegtrekt naar de grote stad. Dat onze gemeente aantrekkelijker wordt voor toeristen van alle leeftijden. Dat de zorg betaalbaar blijft zonder in te leveren op kwaliteit. Dat we met al onze innovatiekracht een voortrekkersrol vervullen in de regio op het gebied van duurzaamheid.

Zodat we over vier jaar met nog meer gepaste trots kunnen kijken naar al het mooie dat de gemeente Oude IJsselstreek te bieden heeft. Dáár willen wij ons voor inzetten, hopelijk ook met úw steun.

Hartelijke groet,

Camiel Vanderhoeven

Lijsttrekker D66 Oude IJsselstreek

P.S. U ziet in dit verkiezingsprogramma ook enkele krantenadvertenties die we de afgelopen tijd geplaatst hebben terug. Achter de QR-codes zitten webpagina’s met een verdieping van onze ideeën over het onderwerp.