Groene energie, voor vandaag en morgen

D66 wil een leefbare gemeente Oude IJsselstreek. Daarom moeten we nu volop inzetten op groene energie.

Dicht bij verbruikers opwekken

Waar mogelijk, moeten we groene energie dáár opwekken, waar het ook gebruikt wordt. Op die manier zijn er minder aanpassingen aan het electriciteitsnet nodig om de energie te transporteren. Dat is beter voor het landschap, maar ook voor het milieu.

Inpassing in het landschap

Windmolens en zonnepanelen moeten in het landschap blijven passen.  We moeten rekening houden met de impact op het uitzicht en op de natuur. Wat dat betreft hebben zonnevelden op land niet direct onze voorkeur. Deze zonnevelden hebben wel het voordeel dat ze snel te realiseren zijn, en direct een bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van het akkoord van Groenlo (een Energie-neutrale Achterhoek in 2030).

Echte burgerparticipatie

Hoe ingewikkelder de besluiten die je neemt zijn, hoe beter je ze moet uitleggen. Een van de problemen rondom de aanleg van windmolens en zonnevelden is dat burgers zich vaak overvallen voelen. De gemeente zegt welliswaar werk te willen maken van burgerparticipatie, maar D66 vindt dat dit veel beter en duidelijker kan en moet!

Beeld: D66