Één gemeente Achterhoek

Beeld: D66

D66 wil graag dat er één gemeente Achterhoek komt. Hiervoor voegen we de bestaande Achterhoekse gemeenten samen. Kernen krijgen een eigen budget voor zelfbestuur.

Democratischer

Wij geloven dat het samenvoegen van bestaande gemeenten tot een democratischer bestuur leidt. Veel van de opgaven waarvoor de gemeente gesteld is zijn te groot om als kleinere gemeente zelfstandig aan te kunnen. Gemiddeld maakt een gemeente in Nederland dan ook deel uit van maar liefst 33 samenwerkingsverbanden met andere gemeentes. De gemeenteraad heeft vaak minder of slechts zijdelings invloed op de besluiten die door zulke samenwerkingsverbanden genomen worden. De gemeente Achterhoek zal in staat zijn om veel meer van deze zaken zelfstandig aan te pakken. Dat leidt tot een betere sturing en controle door de gemeenteraad, en daardoor wordt het bestuur democratischer.

Meer kwaliteit

Gemeenten in Nederland beconcurreren elkaar op het binnenhalen van goede ambtenaren. Minder gemeenten betekent minder concurrentie, en daardoor een betere kans om goede Ambtenaren in dienst te kunnen nemen. Daarnaast is het salaris voor topambtenaren gerelateerd aan de grootte van de gemeente. Een grotere gemeente kan een hoger salaris bieden. Hierdoor kunnen we makkelijker de juiste kandidaten aan te trekken. Hetzelfde geldt ook voor wethouders. Omdat door schaalvergroting minder ambtenaren nodig zijn, besparen we per saldo kosten.

Politieke partijen kunnen in een grotere vijver vissen, waardoor ze meer geschikte raadsleden kunnen vinden, en deze bovendien beter (met meer fractieassistenten) ondersteund kunnen worden. Dat is goed voor de kwaliteit in de gemeenteraad.

Meer invloed

De gemeente Achterhoek zal meer invloed hebben in de provincie, landelijk, en internationaal dan de losse gemeentes nu hebben. De gemeente achterhoek zou na Amsterdam, Rotterdam, en Den Haag, de vierde grootste gemeente van Nederland zijn. Een minister zal eerder tijd maken om de mening van een gemeente met 400.000 inwoners te horen dan van een met 40.000 inwoners. Met minder partijen is het makkelijker om regionaal afspraken te maken. Dat geldt zeker ook voor afspraken met buurland Duitsland.