Duurzame landbouw, voor boer én natuur

D66 Oude IJsselstreek is voorstander van duurzame landbouw. Natuurinclusieve landbouw, waarbij landbouw en natuur hand in hand gaan. De overheid moet de uitputting van de natuur door intensieve landbouw een halt toeroepen. Dit signaal komt niet alleen vanuit onze politieke partij, maar nemen we waar in de hele maatschappij, inclusief de boeren.

Voor de boer

De belangen van boeren lijken vaak tegenover die van natuurbeschermers te staan. Dat hoeft volgens ons niet. Wij geloven dat het onmogelijk is om tot een gedegen natuurbeleid te komen, als de belangen van de boeren daarin niet worden meegenomen.

De agrariërs die wij gesproken hebben willen een redelijk inkomen verdienen op basis van kwaliteit in plaats van kwantiteit. Ze willen hun bedrijf op de best mogelijke manier runnen, zonder vast te zitten aan een wirwar van regels, die ook nog eens steeds verandert. Ze willen ook dat de landbouw in onze regio een toekomst heeft, dat een volgende generatie het bedrijf kan voortzetten. Kortom, er is behoefte aan toekomstperspectief.

Toekomstperspectief

Maar dat toekomstperspectief moet wel eerlijk en realistisch zijn. Jarenlang is de boeren het ene na het andere onhaalbare perspectief voorgehouden. Te vaak zijn boeren gestimuleerd om zich diep in de schulden te steken om investeringen te doen, die uiteindelijk weinig opleverden omdat de groei toch weer afgeremd moest worden. Keer op keer bleek de natuur weer de dupe te worden van te optimistische regelgeving. Dat probleem is vooral de overheid aan te rekenen.

D66 Oude IJsselstreek gelooft dat duurzame landbouw dit realistische toekomstperspectief kan bieden. Niet meer zo goedkoop mogelijk zo veel mogelijk produceren, maar verantwoord datgene produceren waar behoefte aan is. Minder produceren voor de export, meer voor de lokale markt. En die lokale markt zal de boeren een eerlijke prijs moeten gaan betalen voor hun producten. Geen kiloknallers meer in de schappen.

Regionale aanpak

Op dit moment zit het hele systeem in een impasse. Een impasse die in stand wordt gehouden door de overheid, door de banken, en door de boeren zelf, die vaak niet anders kunnen.

Daarom wil D66 Oude IJsselstreek dit probleem op regionaal niveau doorbreken. Door samen te werken met de provincie, en organisaties als Vruchtbare Kringloop Achterhoek, willen we zien te bereiken dat er duidelijke regelgeving komt, die zowel de natuur als de agrariërs ten goede komt. Regelgeving die het mogelijk maakt om met natuurinclusieve landbouw een goede boterham te verdienen met werk waar de boer met recht trots op mag zijn.

Beeld: D66