D66 Oude IJsselstreek krijgt het voor elkaar

Expertmeeting laaggeletterdheid

Beeld: Oude IJsselstreek

“D66 Oude IJsselstreek krijgt het voor elkaar”

Zo luidde de titel van ons vorige verkiezingsprogramma. En we hebben – door slim samen te werken maar wel onze eigen koers te blijven varen – het nodige voor elkaar gekregen. Een kleine greep uit onze successen:

 • De toekomstvisie waar D66 zich voor ingezet heeft is er gekomen. Een helder beeld van de toekomst van onze gemeente, aansprekend verwoord naar de inwoners.
 • In de plannen voor het bedrijventerrein Hofskamp-Oost III komt de door D66 gewenste nadruk op duurzaam ondernemerschap duidelijk naar voren.
 • De door D66 voorgestelde innovatieproeftuin voor de maakindustrie is gerealiseerd in de vorm van het CIVON Innovatiecentrum.
 • Het eveneens door ons voorgestelde hulpcentrum voor startende maakbedrijven is er ook gekomen, in de vorm van het SHII (SmartHub Incubator Industry).
 • Er wordt volop geïnvesteerd in duurzame huisvesting voor scholen, bijvoorbeeld in de bouw van het IKC in Gendringen.
 • Gemeente Oude IJsselstreek is aan de slag gegaan met de ambitie om in 2030 Energieneutraal te zijn.
 • Door middel van een subsidie wordt het ontkoppelen van de regenwaterafvoer van het riool gestimuleerd. Op die manier gaat er geen schoon regenwater naar de zuiveringsinstallaties, en stroomt er meer regenwater de bodem in, wat goed is voor de grondwaterstand.
 • Er wordt inmiddels volop gewerkt aan een meer ecologisch verantwoord bermbeheer om biodiversiteit de ruimte te geven.
 • Er is meer aandacht voor de aanpak van laaggeletterdheid.
 • De begroting en jaarrekening zijn begrijpelijker geworden, al valt hier nog wel de nodige winst te behalen.
 • De door D66 voorgestelde blijverslening is er nu in de vorm van de samen met de provincie en andere Achterhoekse gemeentes georganiseerde Toekomstbestendig Wonen Lening.
 • Onze inzet op inclusie heeft bijgedragen aan het resultaat dat onze gemeente in 2021 één van de 5 finalisten voor de titel Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland was.
 • De website van de gemeente is ingrijpend verbeterd en toegankelijker geworden.