Erik van de Voort

Erik van de Voort - Beeld: D66

Ik wil graag het D66 geluid in de gemeenteraad laten horen en anderen daarmee motiveren om samen te werken. Zo kunnen we samen de doelen in ons verkiezingsprogramma voor de inwoners van Nieuwegein realiseren.

  • 70 jaar
  • Ottersum
  • Nieuwegein
  • Hij/hem

Ik wil me daarbij met name richten op wonen, klimaatadaptatie en ruimtelijke ordening. Deze onderwerpen moeten in onderlinge samenhang worden bezien met als doel op de vraag afgestemde woningen te realiseren met oog voor de natuur en de gevolgen van de klimaatverandering.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Park Oudegein is mooie groene plek. Ook City Plaza is een lievelingsplek, daar is alles wat je nodig hebt.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Potentie om de klimaat vriendelijkste stad van Nederland te worden

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • De Noordstedeweg inrichten als auto te gast straat en het afsluiten van de ingangen naar de parkeergarages.
  • De gemeente gereed maken voor klimaatadaptatie zo dat we droge voeten houden.
  • Energieneutraal wonen met speciale aandacht voor jongeren.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 is de partij die staat voor realistische politiek met oog voor de menselijke maat en de toekomst van de planeet

Laatst bezochte culturele event?

Alex Klaassen , Showponies.
Fantastische show met cabaret en veel prachtige muziek met veel dynamiek gebracht.