Erfgoed

De overheid heeft de verantwoordelijkheid om het behoud van het cultureel erfgoed te borgen en te blijven beschermen tegen de economische en politieke waan van de dag. Aan een helder selectiebeleid met oog voor zowel behoud als vooruitgang gaat een heldere discussie vooraf over wat de waarde is. Deze discussie dient zoveel mogelijk “bottom up” te worden gevoerd. De overheid heeft in geval van decentralisatie de taak om voorwaarden te scheppen voor een goed geëquipeerde sector met professionele expertise, waarbij afstemming over beleid en uitvoering tussen overheidslagen een vereiste is.

Erfgoed is voor D66 een recht, verbonden met de plicht dit te respecteren en te bewaren.