Veiligheid voor fietsers vraagt meer prioriteit

Onveilige situatie fietsers rotonde Nieuwkuijk Beeld: D66 Heusden

Het mobiliteitsplan van de gemeente Heusden is besproken In de raadsvergadering van 22 februari. In dat plan wordt vastgesteld wat de beleidsuitgangspunten en maatregelen zijn voor de veilige mobiliteit van onze inwoners, voor de komende 10 jaar.

D66 vindt dat de fietser en de veiligheid van de fietser hierin meer prioriteit moet krijgen. Fietsen is gezond en het is duurzaam. D66 wil het voor Heusdenaren veiliger en aantrekkelijker maken om zich per fiets te verplaatsen.

D66 is dan ook vóór de aanleg van fietssnelwegen tussen de dorpen en naar Waalwijk en Den Bosch. Elektrisch fietsen maakt een grotere actieradius voor de fietser mogelijk, ook voor woon-werkverkeer. Dit betekent dat ook dat voor de veiligheid van de fietser er voldoende gelden vrijgemaakt moeten worden voor ongelijkvloerse kruisingen en een helderder voorrangsregeling op rotondes.
D66 pleit ook voor de aanleg van fietsstraten naar de dorpskernen toe. Op deze fietsroutes heeft de fiets voorrang en is de auto ‘te gast’. Dit alles vraagt om betere, veilige en goed onderhouden fietsroutes. Bij iedere wijziging van de weginrichting moeten fietsers meer ruimte en voorrang krijgen.
Het mobiliteitsplan is een plan voor de komende 10 jaar. Maar er zijn nu direct al aanpassingen mogelijk op fietsroutes. Kruisingen van wegen met fietspaden zijn gevaarlijke plaatsen voor fietsers, potentiële ongevalsplekken en die vragen extra aandacht.
Op rotondes wordt direct de veiligheid van de fietser aanzienlijk verbeterd door alle rotondes in de gemeente voorrangsrotondes te maken. Dat wil zeggen: wie op de rotonde rijdt heeft voorrang boven het toestromend verkeer en dat geldt ook voor fietsers. Visuele kenmerken door een goede inrichting, zoals een gekleurd wegdek van de fietsstrook, dragen extra bij aan de verhoging van de veiligheid. D66 pleit voor een duurzame en veilige inrichting van rotondes waarop fietsers voorrang hebben.
Heusden, 22 februari 2022