Nieuwe kansen natuur en wegen Vlijmen-Oost

Beeld: D66 Heusden

De belangengroep Behoud buurtschap De Melie heeft al langer bezwaar gemaakt tegen de geplande ontwikkelingen. De ‘driehoek’ tussen de nieuwe aansluitingsweg aan de oostkant van Vlijmen en de Voordijk was oorspronkelijk aangewezenn als ‘ecologische verbindingszone’. Later is die aanwijzing uit de plannen verdwenen.

Een andere kwestie is dat bewoners van de Vijfhoevenlaan zich grote zorgen maken over de hoeveelheid verkeer die in de toekomst door hun laan gaat komen. In de GOL-plannen wordt de Vijfhoevenlaan immers een ‘hoofdontsluiting’ op de nieuwe rondweg.
Onze moties over beide onderwerpen werden aangenomen in de raad.

Ecologische zone

In de raadsvergadering van februari heeft D66 samen met Heusden Transparant (HT) een motie ingediend met als doel om de geplande ecologische verbindingszone ten oosten van Vlijmen te versterken.
De belangengroep Behoud buurtschap De Melie heeft al langer bezwaar gemaakt tegen de geplande ontwikkelingen. Gebleken is dat in de huidige plannen een veel kleiner deel als ecologisch gebied wordt gerealiseerd dan oorspronkelijk aan de inwoners is gepresenteerd. Daardoor zijn er tot op de dag van vandaag verwachtingen bij hen gewekt. Maar over de daarna aangebrachte aanpassingen van het plan is onvoldoende met hen gecommuniceerd.
D66 en HT vinden het niet goed dat de plannen op dit vlak zijn aangepast en willen dat de gemeente terug gaat naar de oorspronkelijk bedoelde ecologische verbindingszone.
Het college gaf tijdens de vergadering aan dat zij – indien de raad de motie aanneemt – zij bereid is om gesprekken met de grondeigenaar aan te gaan met als doel de ecologische zone te vergroten.
Niet alle partijen waren echter enthousiast over de motie. VVD en Heusden één waren tegen. Gelukkig was er toch een meerderheid vóór de motie, zodat nu gestart kan worden met de gesprekken met de grondeigenaar. Mogelijk gaat de gemeente de gronden verwerven.
D66 heeft het college gevraagd om de activiteiten goed te communiceren met Behoud buurtschap De Melie en ook dat is toegezegd.
Daarom is D66 blij met nieuwe kansen voor de ecologische zone.

Rondweg Oost

Bewoners van de Vijfhoevenlaan maken zich grote zorgen over de hoeveelheid verkeer die in de toekomst door hun laan gaat komen. In de GOL-plannen wordt de Vijfhoevenlaan immers een ‘hoofdontsluiting’ op de nieuwe rondweg. De vrees bestaat dat veel doorgaand verkeer, bestemd voor onder andere de wijk Geerpark, straks door de Vijfhoevenlaan gaat.
D66 heeft in de raad aangegeven, dat zij de zorgen van de bewoners rond de Vijfhoevenlaan begrijpt. En D66 ondersteunt hun uitdrukkelijke wens om de ontsluiting niet robuuster te maken dan strikt noodzakelijk is.
Dat kan alleen gerealiseerd worden als de nieuwe rondweg niet eindigt ter hoogte van de Vijfhoevenlaan, maar wanneer deze doorgetrokken wordt naar de Bellaard – Tuinbouwweg. Dat wordt dan de hoofdontsluiting en de aansluiting op de Vijfhoevenlaan wordt dan alleen een wijkontsluiting. En dat vindt D66 een goede oplossing. De motie die deze nieuwe aansluiting bepleit werd breed door de raad gesteund.
Daarmee heeft het college de uitdaging om deze verbinding te realiseren.