Met D66 Heusden ben ik recent op bezoek geweest bij Kansrijk Elshout, het buurtbestuur van Elshout. Zij hebben ons hun plan gepresenteerd voor een multifunctioneel accommodatie in Elshout. Ik woon zelf mijn hele leven al in Elshout en werd erg enthousiast van het plan. Het buurtbestuur ziet een kans voor een kloppend hart van Elshout. 
Gezien de hoognodige renovatie van zowel de basisschool T.H.J. Rijken, als het gemeenschapshuis ‘t Rad, is het volgens het buurtbestuur nu de tijd. 
Daar zijn wij het helemaal mee eens. In de multifunctioneel accommodatie zullen de basisschool en het gemeenschapshuis samenkomen en het gebouw is verder in te vullen naar de wens en vraag van de gebruikers. Zo kan de gymzaal ge-upgrade worden tot sportzaal met meer ruimte, waar de sportverenigingen van Elshout zeer de behoefte aan hebben. Kan er ruimte worden gecreëerd voor muziek- en toneelverenigingen. Mogelijk gecombineerd met ouderensociëteit D’n Elshof, is dit potentieel een centrum waar jong, oud, onderwijs, sport en cultuur bij elkaar komen en het dorp verbindt. De inwoners en het buurtbestuur zijn er klaar voor. Nu de gemeente nog.
D66 Heusden
Ilse Kolmans (kandidaat raadslid)
4 februari 2022