Han Vonk

Beeld: D66 Heusden

Inleiding

  • 61 jaar
  • Drunen

Twee raadsperiodes lang heb ik, van 2010 tot 2018, in de raad veel bereikt door mijn verbindende rol in de raad. Door lastige vraagstukken daadkrachtig aan te pakken en op te komen voor degenen die het nodig hebben.
Ik kies voor D66 Heusden omdat D66 staat voor onafhankelijk zijn en samen optrekken, met respect voor ieders mening en geaardheid. Met ruimte en kansen om het beste uit jezelf en anderen te halen. Oók voor de patiënt en cliënt die in de zorg centraal moeten staan. D66 vindt dat de zorg voor de patiënt moet worden georganiseerd en niet de patiënt voor de zorg. Dus: maatwerk en meer regie ten gunste van de patiënt.
Ik juich het toe dat de gemeente met wijkteams werkt en D66 steunt dit van harte. Die moeten de ruimte krijgen om samen te werken, zodat ze kwalitatief goede zorg kunnen bieden. D66 wil de geestelijke gezondheidszorg toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Ook mantelzorgers verdienen aandacht.