Voorwoord

Ga je naar school en werk je hard? Dan verdien je een gelijke kans op goed werk, een huis en een mooie toekomst. Waar je ook bent geboren, in welke wijk je ook naar school ging. Ben je ziek of kun je minder goed meekomen? Dan word je geholpen, want we laten niemand vallen. Dat is de basis van hoe wij, vrij en eerlijk samenleven in Halderberge.

Maar onderzoek toont aan dat het voor mensen de afgelopen jaren steeds moeilijker wordt hun leven in eigen hand te nemen. Dit komt door een arbeidsmarkt, die mensen verdeelt in groepen met en zonder baan. Dit komt door een woningmarkt waar jongeren eindeloos zoeken naar een goed en betaalbaar huis, vaak zonder succes.

Discriminatie op basis van achternaam, religie of geaardheid achten wij verwerpelijk.

Kinderen starten nog te vaak met een achterstand op school. Omdat leraren de belangrijkste factor zijn in de kwaliteit van het onderwijs, maken wij leraren tot prioriteit en krijgen zij meer mogelijkheden om het beste onderwijs te geven.

Mensen moeten vrij zijn om hun leven te leiden zoals zij dat willen.

Voor ouderen zijn er een aantal voorwaarden nodig voor deze vrijheid: verzekerd zijn van een goed verzorgde oude dag, met betaalbare zorg van goede kwaliteit, in een veilig huis of appartement en dichtbij familie en vrienden. In de coronacrisis, toen bezoek niet meer welkom was in verpleeghuizen, hebben we
gezien hoe lastig het is te moeten kiezen tussen leven en kwaliteit van leven. De ouderen van nu willen kwaliteit van leven. Daarbij willen ze midden in de samenleving staan.

De coronacrisis laat zien hoe kwetsbaar we zijn. Onze vrijheid, onze gezondheid, onze welvaart, ons leven. Wat we normaal vonden was ineens onbereikbaar. Het is nu het moment om koers uit te zetten waarin we opnieuw vrij, gezond en welvarend zijn. Geen onhaalbare beloftes doen. Je kunt niet zeggen: na een gezondheidscrisis en een economische crisis, wordt straks alles weer precies zoals voor corona.

De coronacrisis leert ons dat het loont om te investeren in een samenleving die tegen een stootje kan. Waarin mensen gezond kunnen leven en de zekerheid hebben dat zij er na tegenslag weer bovenop kunnen komen. Waarin mensen en bedrijven, ook zzp’ers, niet bij het minste of geringste door hun financiële
buffers raken. We laten iedere ondernemer vrij te ondernemen en te innoveren. Het is juist belangrijk om nu te de economie te stimuleren en te verbeteren.

D66 Halderberge gelooft in een samenleving waarin we gelijke gevallen, gelijk behandelen, maar mensen die op achterstand staan extra kansen bieden. Waarin we iedereen vrij laten, waarin mensen die er hard voor werken ook goed mogen verdienen, maar we niemand laten vallen.

Mensen, die hun baan verliezen, moeten we helpen. Niet alleen met inkomenssteun, maar ook met om- en bijscholing en het vinden van een nieuwe baan.

Juist nu moeten we investeren in betaalbare duurzame woningen, zodat iedereen verzekerd is van een dak boven zijn hoofd.

Wij willen de klimaatdoelen halen, stimuleren circulair ondernemerschap en doen er een schepje bovenop!

We leven in een tijd waarin het coronavirus niet meer weggaat uit onze samenleving. Deze periode brengt ook nieuwe saamhorigheid. We zijn allemaal doordrongen van het besef dat we het beste doen als we het samen doen. Daar kunnen we als Halderberge trots op zijn en nieuwe energie en inspiratie uit putten. We willen een eerlijke kans op een goede toekomst voor iedereen in Halderberge.

Hierbij hoort een sterke, verbindende en uitnodigende gemeente naar onze inwoners. Contact en communicatie met inwoners en jongeren wordt topprioriteit; het gemeentebestuur gaat naar hen toe om informatie op te halen en te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van plannen. We willen een gemeente die meedenkt en begripvol is in het contact met inwoners. Wij moeten beter waarderen wat waardevol is. Wie waardevol zijn. Mensen helpen die net buiten het standaardbeleid vallen. Persoonlijk contact. Contact en communicatie op maat afgestemd op de wens van de inwoners. Dat is misschien minder efficiënt, maar wel het juiste om te doen.