Sterk bestuur voor iedereen

Beeld: D66

– Contact en communicatie met inwoners en vooral jongeren wordt topprioriteit
door naar hen toe te gaan en te vragen op welke wijze en hoe ze betrokken willen worden bij projecten of plannen.

– Contact en communicatie op maat afgestemd op de wens van inwoners en jongeren.

– Initiatieven van inwoners versterken door het beschikbaar stellen van wijkbudgetten.

– Het adopteren van groen mogelijk maken door inwoners uit te dagen om taken van de gemeente over te nemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen.

– Inspraak en participatie met inwoners vooraf afstemmen per project of plan
extra aandacht voor het betrekken van jongeren bij de voorbereiding van projecten of plannen door de gemeente.