Kansen voor iedereen

Beeld: D66

– Goed toekomstgericht onderwijs in goede gebouwen.

– Goede zorg en gezondheid stimuleren door wijkteams, jongerenwerk en (sport)organisaties te blijven ondersteunen
extra inzet op het tegengaan van laaggeletterdheid in samenwerking met de stichting Lezen en Schrijven, armoedebestrijding tegengaan door stichting Leergeld ondersteunen en in een vroeg stadium hulp bieden aan mensen met financiële zorgen of schulden.

– Belang kunst en cultuur promoten en kunst(werken) in openbare gebouwen en buitenruimten mogelijk maken.

– Halderberge is “klimaatklaar” vóór 2045 door onder andere het isoleren van huizen, zonnepanelen op daken, plaatsen van openbare elektrische laadpalen in samenwerking met Energiek Halderberge waarbij uitgangspunt is: haalbaar, betaalbaar en draagvlak.

– Biodiversiteit bevorderen door meer gronden en perkjes beplanten met bijvriendelijke bloemen en meer bomen en mini-bosjes planten.

– Géén vervoer van gevaarlijke stoffen door Oudenbosch en Bosschenhoofd
overlast van het aantal vliegbewegingen van vliegveld Seppe beperken.