Vragen aan het college betreffende schoolgebouwen

Geacht college,
 
D66 Halderberge staat voor ‘goed toekomstgericht onderwijs in goede gebouwen’. Helaas heeft onze fractie via verschillende kanalen vernomen dat er problemen zijn met het gebouw van Basisschool Uniek in Hoeven. Wij zijn van mening dat ondanks de geplande investering van € 2,8 miljoen om het gebouw uit te breiden, de problemen in de toekomst hiermee niet zijn opgelost.
 
Het gebouw is te klein voor het aantal leerlingen en wordt mede daardoor te intensief gebruikt, waardoor zaken sneller slijten en kapotgaan. Daarnaast functioneren bepaalde zaken in het gebouw niet naar behoren, waaronder een slechte klimaatinstallatie en kapotte screens. Met de geplande nieuwbouw worden de basisproblemen van het gebouw niet opgelost en zal het gebouw nog steeds te klein zijn voor het verwachte aantal leerlingen. Zeker als er in Hoeven ook nog een flink aantal woningen bijgebouwd gaan worden.
 
Eén van de gevolgen van het veel te intensieve gebruik en de gebouw-technische problemen, die er sinds de oplevering spelen, is dat er veel kosten gemaakt zijn voor onderhoud van het gebouw. Zoals het er nu uit lijkt te zien, zijn deze mogelijk vanuit de onderwijsorganisatie bekostigd met middelen die voor onderwijs bestemd zijn.
 
Het budget voor uitbreiding van Basisschool Uniek is circa 1½ jaar geleden vastgesteld. Met de stijgende prijzen van onder andere bouwmaterialen is het onzeker of de volledige uitbreiding naar behoren kan worden gerealiseerd. Daarnaast is de verwachting dat als deze uitbreiding af is, het gebouw gelijk weer helemaal vol zit met het toegenomen aantal leerlingen.
 
Tot slot wil D66 Halderberge aandacht vragen voor de verkeersproblematiek rondom de basisschool. Het leidt nu al regelmatig tot onveilige situaties met gevaar voor en helaas ook een paar daadwerkelijke aanrijdingen tot gevolg. Gelet op de verwachte toename van het aantal inwoners in Hoeven en ook het aantal leerlingen, zal de verkeersdrukte rondom de school toenemen en zal het nog onveiliger worden.
 
In dit kader heeft onze fractie de volgende vragen aan het college:
 
1.    Is het college bekend met deze problematiek?
 
2.    Zo ja, welke actie heeft het college ondernomen?
 
3.    Is het college van plan om de raad extra geld te vragen voor de uitbreiding als de bouwkosten hoger blijken te zijn dan eerder begroot?
 
4.    Wat zijn de afspraken tussen de Borgesius Stichting en gemeente Halderberge met betrekking tot de kosten voor het onderhoud van de schoolgebouwen in Halderberge?
 
5.    Spelen deze zaken ook bij andere basisscholen in Halderberge, gelet op het feit dat er bij andere basisscholen ook een uitbreiding op de planning staat?
 
6.    Wat gaat het college doen om de onveilige verkeerssituatie bij Basisschool Uniek aan te pakken?
 
Wij zien met belangstelling uw reactie tegemoet.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Fractie D66 Halderberge,
 
Frits Harteveld en Ghasem Nosrati