Reactie van het bestuur van D66 West-Brabant

Het bestuur van D66 West Brabant is geschokt en bedroefd dat de in de Volkskrant beschreven gebeurtenissen zich hebben kunnen voordoen binnen onze partij. Naar aanleiding hiervan vinden wij het belangrijk om uit te spreken dat wij iedere vorm van grensoverschrijdend gedrag onacceptabel vinden, binnen en buiten onze afdeling.
 
Wij hechten er sterk aan dat iedereen zich veilig voelt binnen D66. Een veilige omgeving voor iedereen is een kernwaarde en wij willen in samenspraak met onze leden werken aan het behoud en verbetering hiervan. Voor machtsmisbruik, intimidatie, seksisme of discriminatie is hier geen plaats.
 
Het is onderdeel van een sociaal veilige cultuur dat leden de ruimte voelen om dergelijke grensoverschrijdende situaties te kunnen melden. In Brabant hebben wij 2 vertrouwenspersonen waarbij de leden terecht kunnen.
 
Als je naar aanleiding van de berichtgeving iets kwijt wilt, kan dat in alle vertrouwelijkheid en eventuele anonimiteit bij het bestuur, en de vertrouwenspersonen. Tevens is er een landelijk netwerk van vertrouwenspersonen.
 
De vertrouwenspersonen voor Brabant zijn:
Tamara van Rossum, [email protected]
Marijke Vos, [email protected]
 
Namens het bestuur,
Cees van Rees, bestuurslid campagne en communicatie
Emma Laurijssens van Engelenhoven, voorzitter