Persbericht D66 Halderberge

Het centraal stembureau heeft op maandag 21 maart de kandidatenlijst van de gemeenteraad voor de periode 2022-2026 vastgesteld.
 
Dit betekent dat Frits Harteveld en Lobke van Steenbergen namens D66 Halderberge zijn gekozen in de gemeenteraad.
 
Lobke is zeer blij en dankbaar voor alle stemmen die zij heeft ontvangen. Met voorkeursstemmen verkozen worden is een grote eer, maar het vraagt ook een grote verantwoordelijkheid om hier optimaal invulling aan te kunnen geven. Helaas kan zij door privé omstandigheden op dit moment niet de inzet geven die dit vraagt. Dit betekent dat zij haar plek in de gemeenteraad overlaat aan de volgende op kandidatenlijst van D66 Halderberge en dat is Ghasem Nosrati. Wij zijn ervan overtuigd dat Ghasem, als raadslid, D66 Halderberge optimaal zal gaan vertegenwoordigen in de gemeenteraad.
 
Lobke wil graag op een andere manier invulling geven aan het vertrouwen dat zij van 186 kiezers heeft gekregen. Zij heeft daarom D66 Halderberge verzocht om haar voor te dragen als burgercommissielid, zodat zij zich op deze manier de komende jaren in kan zetten.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Frits Harteveld
M 06 – 51 31 65 28
E [email protected]