Maple Farm Adventures Bosschenhoofd

In de basis is het een goed goed initiatief om op het bestaande landgoed Maple Farm aan de Roosendaalsebaan 4 in Bosschenhoofd dagrecreatie te realiseren voor familieactiviteiten en natuureducatie. Het is een mooie toevoeging aan het recreatief cluster in Hoeven en Bosschenhoofd. We hebben echter wel een aantal aandachtspunten.

De zorgen die door omwonenden uitgesproken worden over de toename van de verkeersdruk en het parkeren van bezoekers delen we. Zeker gedurende de piekmomenten wanneer initiatiefnemer circa 1.500 bezoekers op één dag verwacht. Volgens D66 Halderberge zijn de geplande 100 parkeerplaatsen niet toereikend.

Het grootste onafhankelijke Halloween event van Nederland is hetgeen de initiatiefnemer elk jaar daar wil organiseren. Dit past volgens on niet binnen dagrecreatie en natuureducatie. Het is voor ons ook onduidelijk of men in de toekomst meer van dit soort evenementen wil gaan organiseren op dit terrein en wij delen dan ook de zorgen van omwonenden. Daarnaast geldt dat een deel van het gebied onderdeel is van het Natuur Netwerk Brabant en dat daar tussen zonsondergang en zonsopgang de natuur niet verstoord mat worden door buitenactiviteiten.

Het voorgestelde bestemmingsplan bevat naar onze mening nog te veel open eindjes en geeft de ondernemer in de toekomst veel vrijheid om werkelijk bijna alles wat onder recreatie valt mogelijk te maken. D66 Halderberge is van mening dat er in het bestemmingsplan restricties moeten worden opgenomen om duidelijkheid te geven naar initiatiefnemer en omwonenden van wat er wel en niet mogelijk is op het terrein.