Handhaving Villapark Panjevaart

Afgelopen raadsvergadering op 30 mei heeft de raad besloten om te gaan handhaven op Villapark Panjevaart. Waarbij D66 Halderberge heeft aangegeven coulant om te gaan met de inwoners die nu permanent op Villapark Panjevaart wonen.

Het blijft een lastig onderwerp – het plan van aanpak Panjevaart. Het is en blijft onduidelijk of het een vitaal vakantiepark kan worden. In het najaar is dit in zekere mate ook door het college onderschreven en wordt dit ook genoemd in overweging nummer 4 in het raadsvoorstel. Ik citeer: ‘Het beëindigen van het niet-recreatief gebruik betekent niet op voorhand dat het recreatief of toeristisch gebruik terugkeert.’ Het college verwacht dit deels wel, maar – en ik citeer: ‘nog steeds blijft het mogelijk dat na het handhavingstraject, vitalisering, transformatie, sanering of een combinatie daarvan noodzakelijk is.’ Er is dus nog steeds geen perspectief.

D66 Halderberge is nog steeds van mening dat het mogelijk moet zijn dat de vaste bewoners daar mogen blijven wonen door middel van een persoonlijke gedoogconstructie. Door verschillende , vaak persoonlijke, omstandigheden zijn zij daar terecht gekomen. Wij vinden het niet van een menselijke maat getuigen dat zij straks, zoals tijdens commissievergadering gezegd is, binnen 6 maanden daar weg moeten zijn.

In Nederland is er op dit moment een tekort aan woningen, zowel koop als huur. Als je het dan hebt over onze morele verplichting, dan zijn wij van mening dat deze inwoners voldoende tijd moeten krijgen om naar een andere passende woning op zoek te gaan. Het mag niet zo zijn dat inwoners door het weg moeten van het vakantiepark in de financiële problemen komen of nog verder in de financiële problemen komen. Dat is wat ons betreft de menselijke maat. Wij doen dan ook een dringend beroep op de portefeuillehouder om coulant met deze inwoners om te gaan.

Voor wat betreft het huisvesten van arbeidsmigranten en mogelijk criminele activiteiten. Daar kunnen we eigenlijk kort over zijn: dat hoort niet op een vakantiepark en hierop moet gehandhaafd worden.

Wel maken we ons nog steeds zorgen over de kosten die gemaakt zullen gaan worden voor het handhaven op villapark Panjevaart. Gezien de discussies tijdens de commissievergadering en hoe verschillend tegen de juridische haalbaarheid van dit plan door verschillende fracties en het college aangekeken wordt, verwachten wij dat de kosten hoger zullen uitpakken.

D66 Halderberge is akkoord gegaan met het raadsvoorstel en heeft in een stemverklaring aangegeven om coulant te zijn met de inwoners die nu permanent op Villapark Panjevaart verblijven. Hetgeen door de burgemeester positief beantwoord is tijdens de commissievergadering.