D66 Halderberge: denk niet in tegenstelling coalitie-oppositie, maar in raad-college en betrek inwoners eerder bij plannen!

De afgelopen weken zijn de VVD, Lokaal Halderberge en de WOS onder begeleiding van informateur Giel Janssen bezig geweest met het opstellen van een concept bestuursakkoord voor de periode 2022-2026.

Dit is in lijn met de uitkomst van het verslag van de informateur op maandag 4 april over de coalitievorming. We hebben toen aangegeven dat er vier winnaars bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn: VVD (winst 2 zetels), Lokaal Halderberge (winst 1 zetel), WOS (winst 1 zetel) en D66 Halderberge (winst 1 zetel). De drie oude coalitiepartijen hebben gewonnen en D66 Halderberge heeft als enige oppositiepartij ook 1 zetel gewonnen. De fractie van D66 Halderberge heeft tijdens het gesprek met informateur Giel Janssen aangegeven dat het logisch lijkt dat VVD, Lokaal Halderberge en WOS een college gaan vormen. Wij zagen hierbij wel een knelpunt, want de verhouding coalitie-oppositie is hiermee uit balans (18 versus 5 zetels).

Daarom heeft D66 Halderberge een alternatief voorgesteld, namelijk om niet te denken in tegenstelling coalitie-oppositie, maar in raad-college. Een raadsbreed programma versterkt naar onze mening de positie van de raad en leidt zo tot een constructieve samenwerking in de raad. College voert uit en de raad stelt kaders en controleert. Zo versterk je de informatiepositie van de raad en worden inwoners eerder betrokken bij de voorbereiding van de plannen van de gemeente. We hebben aangegeven dat wat ons betreft het contact, de communicatie en de relatie met onze inwoners, ondernemers en verenigingen topprioriteit moet worden. Daarnaast hebben we onze ideeën om de rol van de raad te versterken toegelicht. Dit sprak informateur Giel Janssen bijzonder aan, laat de raad haar positie pakken.

VVD, Lokaal Halderberge en de WOS hebben dit idee uitgewerkt en presenteren op donderdag 21 april een concept bestuursakkoord ‘Samen aan de slag’ voor de raadsperiode 2022-2026. We hopen dat alle partijen uit de gemeenteraad deze nieuwe manier werken zullen omarmen en meewerken aan een raadsbreed programma. Ook worden dan de nieuwe wethouders voorgesteld. Iedereen is welkom om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in ’t Veerhuis in Oud Gastel.

Fractie van D66 Halderberge
Frits Harteveld en Ghasem Nosrati

Links:
–       Vergadering Bijeenkomst coalitieonderhandelingen 04-04-2022 Gemeente Halderberge (raadsinformatie.nl)
–       Presentatie concept-bestuursakkoord en nieuwe wethouders | Gemeente Halderberge