750 jaar Oudenbosch en Oud Gastel in 2025

Een mooi initiatief van beide stichtingen waar we als D66 Halderberge enthousiast over zijn. Zo’n gebeurtenis vier je maar eens in de 50 jaar. Het historisch besef, het gevoel van saamhorigheid en gewoon samen plezier maken. Wij ondersteunen dit van harte.

Inwoners die de moeite nemen om zo’n initiatief op te starten moeten we steunen en de initiatieven omarmen. Kijkende naar de plannen kan dit zorgen voor saamhorigheid, maar ook voor meer publiciteit voor Halderberge.

Voor ons is het belangrijk dat de activiteiten die georganiseerd worden inclusief zijn en voor alle inwoners uit met name de betreffende kernen vrij toegankelijk is.

Het is goed dat er door het college voorgesteld wordt om extra ondersteuning te bieden. Daarnaast zou de gemeente ook locaties ter beschikking kunnen stellen of daarbij ondersteunen. En wat te denken van het helpen om sponsoren te vinden. Het zou een pré zijn als de ondersteuning gedaan wordt door iemand die Halderberge en dan met name de kernen Oudenbosch en Oud Gastel kent.

Dan de financiële kant. We constateren dat er een groot verschil zit tussen het gevraagde budget en het door het college voorgestelde budget. We zijn geen grote gemeente en daarom is het goed om naar een budget per inwoner te kijken, echter zoals het nu gepresenteerd wordt is het nogal karig. Je moet immers niet vergeten dat een dergelijk feestjaar ook spin-off geeft, waardoor de economie in Halderberge in meer of mindere maten een boost zal krijgen. De saamhorigheid en binding van de mensen is natuurlijk niet in geld uit te drukken. Kortom we zullen ons nog eens gaan beraden over wat onzes inziens een meer passende bijdrage zal zijn.

Na jaren, en nu nog steeds, miljoenen uit te geven aan religieus erfgoed, scholen, dorpshuizen en nog meer. Waarvan de kapitaallasten vele jaren in de begroting terug te vinden zijn, vinden wij een eenmalige uitgave die vele malen kleiner is om een impuls te geven aan Halderberge en dit burgerinitiatief te ondersteunen niet meer dan terecht.